Connect with us

Koktail

Hajdúnánás očami fotografov: Stretnutie hajdúchov aj PARKFOTO

Published

on

Aktualizované – Päť členov Piešťanského fotoklubu v piatok odštartovalo projekt, ktorým sa miestni amatérski fotografi, združení v tejto záujmovej organizácii, rozhodli podporiť spoluprácu medzi partnerskými mestami Piešťan a podobnými klubmi v nich. Juraj Mráz, Martin Ondko, Vojtech Hank, Štefan Kučkovský a Michal Mišík vyrazili na prvú z ciest, ktorá zmapuje tieto miesta očami fotografov. Ich cieľom sa tento víkend stali maďarské kúpele Hájdúnánás, vzdialené necelých 400 kilometrov. Ale nešli len tak naprázdno – domácim predstavili aj svoj ďalší projekt – PARKFOTO a fotografie na sieťach vyvesili rovno pred radnicou. Domáci sa ihneď zapojili, rozdávali štipce a pripínali ich na snímky, ktoré sa im páčili.

DSC_0202 (1)Po príchode na miesto dorazili rovno na slávnostné stretnutie hajdúchov, v rámci ktorého sa konajú aj ukážky historických bitiek. Pomenovaním hajdúch sa označovali príslušníci ľudového odboja proti tureckej nadvláde, v tomto meste však má toto slovo väčší význam.

 

História dnes 20-tisícového Hajdúnánásu je spojená s menom vodcu protihabsburského  stavovského povstania, kniežaťa Štefana Bocskaya. Svojich verných bojovníkov – hajdúchov – v počte 9254 a 13 kapitánov rozkazom zo dňa 12. decembra 1605 oslobodil od poddanských povinností a povýšil do šľachtického stavu. Zároveň šiestim hajdúskym mestám, ktoré jeho pričinením vznikli, udelil osobitné privilégiá. Túto udalosť si v Hajdúnánási pravidelne pripomínajú okázalými oslavami.

IMG_3020Kúpeľníctvo v  Hajdúnánási nemá dlhú tradíciu. Ešte pred pol storočím nikto ani netušil, že sa raz stane kúpeľným mestom. Nečakanú zmenu priniesol rok 1958. V rámci geologického prieskumu hľadali ropu a zemný plyn. Namiesto hľadaných surovín však pri navŕtaní  hĺbky 1019 m  vytryskla na okraji mesta termálna voda s teplotou 67°C. Chemický rozbor ukázal, že ide o kvalitnú liečivú vodu, a tú nemohli nechať  odtekať  len tak bez úžitku do kanála. V tomto kraji výskyt horúcich prameňov nie je ojedinelý, o čom svedčia aj známe  kúpele v neďalekom meste Hajdúszoboszló.

IMG_2880Nečakane objavený zdroj termálnej liečivej vody sa teda stal signálom na budovanie kúpeľníctva i v Hajdúnánási. Pre areál kúpaliska vytýčili 14-hektárovú plochu. Je v nej vybudovaných niekoľko bazénov, tobogán s dĺžkou 50 m, jazero na člnkovanie, kemping s bufetom a reštaurácia. Vzniklo tu čosi, čo sa u nás nazýva aquapark, avšak  s tým rozdielom, že v areáli nechýba ani liečebné oddelenie s krytým bazénom, kde sa pod lekárskym dozorom  poskytujú liečebné procedúry – kúpeľ, masáže, bahenné zábaly, liečebná masáž pod vodou – tangentor a sauna. Kúpele sa indikujú na kĺbové a gynekologické ochorenia, ako i na choroby pohybového aparátu.

IMG_3087V samotnom meste si možno vybrať viac zaujímavých cieľov. Oplatí sa pozrieť napríklad tradičný roľnícky dom, Tájház, postavený koncom 18. storočia v ľudovom klasicistickom štýle so stĺporadím. Jeho vnútrajšok tvorí malé múzeum, ktoré dokumentuje niekdajšie remeslá v meste. Veľmi zaujímavá je aj návšteva tvorivej dielne Zlatá slama (Aranyszalma) s galériou, ktorá je kráľovstvom tety Mariky. Takto žoviálne nazývajú majsterku ľudovej umeleckej výroby Máriu Nagy-Reszegi, ktorá získala už viacero vyznamenaní. Jej práce zo slamy sú skutočne najkrajším suvenírom z Hajdúnánásu. Je tu aj najstaršia pštrosia farma v Maďarsku. Založili ju v roku 1993 a chovajú v nej skoro stovku  týchto dobromyseľných vtáčích obrov. Dalo by sa ešte hovoriť o Národnom parku Hortobágy, ktorý je vzdialený iba pár kilometrov a predstavuje najrozsiahlejšie súvislé pasienky v Európe, a o mnohých ďalších atraktivitách v okolí.

IMG_3146Hajdúnánás patrí medzi novšie partnerské mestá Piešťan. Dohoda o spolupráci bola uzavretá v roku 2002.

IMG_2837

IMG_3000IMG_2962IMG_3103IMG_2975IMG_3038introplakatok

DSC_0205 (1)

Projekt Partnerské mestá očami fotografov podporuje Mesto Piešťany a mediálnu spoluprácu poskytuje aj náš portál www.pnky.sk, kde budeme o cestách členov klubu pravidelne informovať.

Viac vo fotogalérii:

-ad-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: Š. Kučkovský

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články