Fontána s názvom Chlapec s rybkami, ktorá sa nachádza pred Kultúrno-spoločenským centrom Fontána bude v utorok 30. augusta o 10:00 znovu uvedená do prevádzky. Služby mesta Piešťany spustiť doteraz zrealizovali kompletnú elektroinštaláciu, odvetrali šachtu, vybudovali osvetlenie a zabezpečili prívod vody. Za jej sfunkčnenie sa dlhodobo zasadzoval člen Seniorského parlamentu a nový člen Mestského zastupiteľstva Petr Veverka. 

image003

Fontána “Chlapci s rybkami” (pred Kultúrno – spoločenským centrom Fontána, Beethovenova 1), patrí k vrcholom tvorby plodného, až do smrti (2002) v Piešťanoch tvoriaceho umelca akademického sochára Ladislava Ľ. Polláka. Tradicionalisticky poňaté dielo z roku 1956 je sčasti vytesané z jemného pieskovca a sčasti vyformované z umelého kameňa. Po jej uzatvorení pred rokmi z dôvodu potreby rekonštrukcie, zostala fontána bez vody a slúžila len ako umelecké dielo.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív, Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972