Milovníci leteckej techniky a lietania sa tento rok majú na čo tešiť. Okrem toho, že Medzinárodné letecké dni SIAF opäť privítajú návštevníkov v závere letných prázdnin na Sliači, vzniká na Slovensku tradícia nového leteckého sviatku. Ponesie názov Festival letectva a jeho dejiskom sa stane Letisko v Piešťanoch. Podujatie má každoročne pripomínať významné jubileum. Prvý ročník, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. a 5. mája 2019, vzdá hold generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. V tomto roku totiž uplynie sto rokov od jeho úmrtia.

Podobne ako letecké dni na Sliači, aj podujatie v Piešťanoch prinesie dvojdňový atraktívny program. Organizátori okrem domácej civilnej a vojenskej techniky pozvali aj ďalšie krajiny, kde M. R. Štefánik pôsobil – Taliansko, Francúzsko i Českú republiku. Vítaní budú tak isto všetci účastníci, ktorí chcú predviesť fanúšikom letectva svoju leteckú šou.

V čom bude Festival letectva, Piešťany 2019 iný ako MLD SIAF?

„SIAF už dávno prekročil hranice Slovenska a patrí medzi uznávané podujatia nielen doma, ale aj v zahraničí. Letecká základňa Sliač má charakter vojenského letiska, preto sa aj organizácia leteckých dní musí riadiť prísnymi pravidlami. Festival Letectva v Piešťanoch ponúkne ľuďom to, čo sa nedá uskutočniť na Sliači. Našou ambíciou je v budúcnosti priniesť na piešťanské letisko program v podobe večerného lietania či športových pretekov. Verím, že 4. mája 2019, keď uplynie sto rokov od úmrtia generála Štefánika, si celonárodnou pietnou spomienkou na Letisku v Piešťanoch uctíme jeho pamiatku. A že sa nám túto novovzniknutú tradíciu podarí udržať aj v nasledujúcich rokoch,“ objasňuje iniciátor myšlienky Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF a Slovenskej leteckej agentúry (SLLA).

Na organizácii podujatia spolupracujú  Trnavský samosprávny  kraj, Spoločnosť M. R. Štefánika, mesto Piešťany a Letisk Piešťany môže. „Je veľmi dobrou správou pre Letisko Piešťany, že sa nám podarilo vrátiť letecké dni práve na toto miesto. Plánovaný termín má v sebe aj silnú symboliku, keďže 4. mája 2019 si pripomenieme sté výročie od úmrtia generála M. R. Štefánika,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Podľa internetového portálu Gonzoaviation sa tradícia leteckých podujatí v Piešťanoch začala písať už v roku 1914, keď Štefan Petróczy zorganizoval letecký deň na golfovom ihrisku. Prvými „display“ pilotmi boli Viktor Wittman a Antal Lényi na lietadle Lohner, Július Minár na stroji z továrne bratov Létayovcov, Jozef Tóth z Lučenca a známy uhorský aviatik slovenského pôvodu Andrej Kvasz na stroji vlastnej konštrukcie KVASZ-IV. Boli to akési letecké preteky v troch disciplínach – vo výškovom lete, lete na čas a v lete na rýchlosť. Začiatky „vojenského“ lietania v Piešťanoch datujeme do roku 1928, keď bol z Nitry do Piešťan premiestnený Letecký pluk č.3 gen. letca M.R. Štefánika.

TS/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972