V obci Krakovany sa už o necelé dva týždne uskutoční VI. Fašiangová plesanica. Výťažok z nej bude použitý na podporu etnografického múzea v obci.

Fašiangová plesanica v obci neďaleko Piešťan sa uskutoční 26. jaunára v Kultúrnom dome so začiatkom o 20:00 h. Do tanca vám bude hrať Ľudová hudba Petra Obucha a skupina Tenor.

Múzeum Za krakovskú bránu bolo prvým súkromným etnografickým múzeom na Slovensku, ktoré založila na jeseň 2005 rodina Piscová. Dokumentuje nielen život obyvateľov obce Krakovany, ale aj z priľahlých dedín. V hospodárskej časti sú nainštalované nástroje a pracovné náradie, ktoré sa používali pri obrábaní pôdy, pri spracovávaní potravín a pri vykonávaní rôznych hospodárskych a domácich prác. V obytnej časti okrem bežného zariadenia dominuje zbierka obradových textílií, krásnych krojov a paličkovanej čipky. Typ paličkovanej čipky ktorú zhotovovali a zhotovujú ženy z Krakovian a okolia je svetový unikát. Práve jej je v múzeu venovaný značný priestor a veľká pozornosť.

-inf- Zdroj: Za krakovskú bránu

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972