Expozícia pripomína nedoloženú návštevu Beethovena v Piešťanoch

Expozícia pripomína nedoloženú návštevu Beethovena v Piešťanoch

11. februára 2018 Off Od PNky.sk

Balneologické múzeum Imricha Wintera sa môže popýšiť cennými zbierkami z rôznych období histórie. K tým najvýznamnejším exponátom, ktoré môžu návštevníci vidieť, patria archeologické exponáty, vzácne mince, prírodovedecké nálezy i predmety z dejín kúpeľníctva. Jednou z expozícií je i zbierka, ktorá pripomína možnú i keď nepodloženú návštevu Ludwiga van Beethovena v roku 1801 v Piešťanoch.

Tradíciu Beethovenovho pobytu v Piešťanoch oživili predstavitelia piešťanských kúpeľov a Piešťanskej muzeálne spoločnosti v roku 1927 pri príležitosti stého výročia skladateľovej smrti. Rozsahom neveľká zbierka pripomína možnú, i keď nedoloženú návštevu, ktorá sa udiala pravdepodobne v roku 1801.

Pondelok 6. júla Anjel môj, moje všetko, moje Ja! ...“ Týmito slovami začína Beethovenov list „Nesmrteľnej milej“.

List plný vášnivej lásky, ktorý však Ludwig van Beethoven nikdy neodoslal a ktorý bol nájdený, skrytý v zásuvke jeho stola, až po skladateľovej smrti. Dodnes sa vedci sporia o tom, komu bol adresovaný, kde vôbec bol napísaný a v ktorom roku. Naisto sa vie, že bol napísaný na začiatku 19. storočia v bližšie neurčených kúpeľoch. Bol azda napísaný v Piešťanoch? Bola adresátkou niektorá z dvoch dcér grófa Brunsvika z neďalekej Dolnej Krupej, s ktorým bol v čulom kontakte? Alebo ich sesternica Giulietta Giuccardi, ktorej venoval „Sonátu mesačného svitu“? Viaceré indície tomu nasvedčujú.

Návštevník múzea tu môže vidieť bustu Ludwiga van Beethovena, masku jeho tváre, zhotovenú ešte za jeho života, faksimile spomínaného ľúbostného listu, ako aj ďalšie predmety, viažuce sa na tradíciu Beethovenovho pobytu v Piešťanoch. Dnes tohto hudobného velikána pripomína pomník v neďalekom parku ako aj názov ulice, na ktorej Balneologické múzeum sídli.

-red/Zdroj a foto: Balneologické múzeum Imricha Wintera-