Elektrárňa Piešťany zažije už dnes, v piatok 24. marca o 13.00 hodine, podujatie „Virtuálna realita 1906 – Elektrárňa Piešťany 1906“, ktoré realizujú spoluautori rekonštrukcie budovy a vzniklo ako výskumný projekt na Fakulte architektúry STU. Prezentácia je spojená s prehliadkou budovy pre dôchodcov v rámci Univerzity III. veku, čo je program záujmového štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Počas exkurzie si budú môcť prezrieť nezachovanú časť pamiatky v atmosfére roku 1906 i strojovňu elektrárne spolu so strojovou výbavou. Virtuálna realita tak nájde zmysluplné využitie pre neformálne vzdelávanie o zaniknutom industriálnom dedičstve.

-lt/Zdroj: Michal Ganobjak/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972