Connect with us

Koktail

Drevostavby – moderné, ekologické a príjemné bývanie

Published

on

Drevo, tradičný materiál, ktorý je tu už od nepamäti, sa opäť predral na stavebné výslnie. Drevo sa v architektúre začalo opäť používať, či už ide o drevené fasády, interiérové prvky, vonkajšie terasy ale aj ako nosná konštrukcia stavieb. Typickou a charakteristickou vlastnosťou drevostavieb je ich ľahkosť a ekologická podstata. Drevostavby sa vo veľkom rozšírili hlavne v nemecky hovoriacich krajinách a Škandinávii, pre ktoré sú drevostavby charakteristické. Dá sa povedať, že pre väčšinu investorov sa stala drevostavba životným štýlom.

 

[singlepic id=9246 w=320 h=240 float=left]„V nemecky hovoriacich krajinách sa uchytilo nízko-energetické a pasívne bývanie. Takýto druh bývania aj pri drevostavbáích donútil zhotoviteľov ku kvalitnej a precíznej práci. Moderné drevostavby sú často realizované v minimalistickom duchu. Čo je veľmi dôležité, majú dôsledne prepracované detaily a styky konštrukcií. Aj v tých najmenších spojoch sú používané kvalitné materiály. Nerez namiesto oceľového plechu, lepené drevo miesto štandardného dreva a podobne,“ hovorí Michal Hrabovský z architektonického ateliéru Archgroup. Nemecky hovoriace krajiny patria k svetovej špičke vo výstavbe [singlepic id=9247 w=320 h=240 float=right]nízko-energetických drevostavieb. Prefabrikácia tu nie je zastúpená len typovými montovanými drevostavbami, ale taktiež sofistikovanými drevopanelmi, ktoré sa uplatňujú v odvážnych moderných konštrukciách a taktiež produkcia moderných mobilných domov – buniek špičkovej kvality a dizajnu.

 

„Kvalitné drevostavby môžeme nájsť v škandinávskych krajinách. Je to logická voľba vzhľadom na klimatické pomery a zalesnenosť územia. Tradícia severskej moderny počala géniom architektúry Alvarom Aaltom, ktorého tvorba si našla veľa pokračovateľov. Pre nich je drevostavba absolútnou samozrejmosťou, fenoménom, ktorý využívajú veľmi vhodne a logicky,“ konštatuje M. Hrabovský. Podľa neho sú niektoré verejné budovy doslova drevenou poéziou. V Dánsku, Švédsku i Fínsku sú celé obytné súbory realizované ako drevostavby. Často sú výsledkom verejných súťaží a medzinárodnej spolupráce architektov.

 

[singlepic id=9248 w=320 h=240 float=right]Pri drevostavbách je veľmi dôležitá samotná konštrukcia. V súčasnosti je možné použiť lepené lamelové drevo alebo lepené konštrukčné prvky. Ich nevýhodou je vyššia cena, avšak majú výrazne lepšie statické parametre než rastlé drevo. Lamelové drevo, alebo lepené prvky sú vhodné najmä pre vodorovné namáhané prvky – stropné trámy a prievlaky. „Pri rastlom dreve môžeme uvažovať o rozponoch 4 – 5,5 m, ale pri lepených prvkoch až 10 metrov. Pri väčších rozponoch výrazne stúpa cena a masívnosť materiálu. Pri lepených nosníkoch sa dá použiť hospodárny návrh konštrukcie. Lepené nosníky takmer nemajú limity – [singlepic id=9249 w=320 h=240 float=left]jediným limitom je obmedzená technológia výroby,“ vysvetľuje Michal Hrabovský a jedným dychom upozorňuje, že z hľadiska priestorovej tuhosti stavby je dôležité zavetrenie. Pri rodinných a bytových domoch sa zavetrenie robí približne po 4 – 6 metroch zavetrovacou stenou. Niekedy sa používa masívna stena, inokedy sa vytvorí stena s aplikáciou šikmých prvkov poskladaných proti sebe do kríža.

Ak uvažujete nad stavbou drevostavby, máte máte niekoľko možností ako sa nej pustiť. Aký spôsob realizácie zvoliť? Nech sa páči malý sumár:

 

REALIZÁCIA PROSTREDNÍCTVOM DODÁVATEĽA MONTOVANÝCH STAVIEB:

Veľmi rýchlo sa zistilo, že drevo je výhodnejším materiálom pre prefabrikáciu menších stavieb ako betón. Prefabrikovaná výstavba drevostavieb si získala svoju pozíciu vďaka nižšej cene. Prefabrikovaná výstavba je však limitujúca a ohraničuje sa na typizované stavby. V susednom Rakúsku sa však objavujú firmy, ktoré sú schopné efektívne rozpanelovať individuálnu stavbu.

 

REALIZÁCIA ŠPECIALIZOVANOU STAVEBNOU FIRMOU NA DREVOSTAVBY A EKOLOGICKÉ DOMY:

Z hľadiska úpravy alebo prispôsobenia skladby sendvičovej steny sú stavebné firmy zvýhodňované pred zavedenými schémami prefabrikácie. Preto projekty nízko-energetických a pasívnych domov je ťažké realizovať montovaným spôsobom.

REALIZÁCIA ARCHITEKTOM ALEBO STAVEBNÝM INŽINIEROM METÓDOU „CONSTRUCTING MANAGEMENT“:

Ide o systém, pri ktorom sa architekt stará o výstavbu celého domu od začiatku až po ukončenie. Dodávateľmi sú menšie firmy, ktorých činnosť koordinuje architekt. Obvykle sa dosahuje kvalitný výsledok práce, vďaka dozoru. Architekt sa stáva súčasťou výstavby svojho projektu ktorý dôverne pozná.

[singlepic id=9250 w=400 h=400 float=center]

[singlepic id=9251 w=400 h=400 float=center]

[singlepic id=9252 w=400 h=400 float=center]

Prečítajte si tiež – Hlina je späť, nie Alojz, ale hlina ako stavebný materiál

Autor: mj

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články