„Keď ešte v zrúcaninách Beckovského hradu bola studňa, pelešil v nej strašný šarkan, ktorý po bokoch svojho tela mal veľké hrče. Kedykoľvek tento šarkan zo studne vyliezol, vždy sa pod jeho telom múry otriasali. Cez poludnie vydriapal sa na múr a tam na slnku sa vyhrieval.“


„I vybralo sa raz päť smelých chlapov s puškami, aby tú obludu vystriehli. Podarilo sa im pristihnúť šarkana práve vo chvíli, keď na slnku zaspal …“

Aj takáto legenda sa viaže k hradu Beckov. Ak sa chcete dozvedieť, či sa na hrade šarkani stále ešte nachádzajú alebo, či sa smelým junákom podarilo šarkana zastreliť, neváhajte hrad navštíviť do konca letných prázdnin.

 

-red- Zdroj: Hrad Beckov

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972