Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany pozýva všetkých podporovateľov myšlienky Domu pokoja v piatok 12. februára o 11-tej hodine dopoludnia do Kostola Sedembolestnej Panny Márie v Lúke nad Váhom na ďakovnú omšu, ktorou bude zrekonštruovaný Dom pokoja slávnostne otvorený. Zároveň vyjadrujú vďaku všetkým, ktorí napomohli k uskutočneniu tohto dobročinného projektu. Omšu bude celebrovať arcibiskup z Trnavskej arcidiecézy, Mons. Ján Orosch.

Projekt, ktorý sa začal ešte v roku 2004, realizovali zástupcovia Katolíckej jednoty len za pomoci svojich členov, dobrovoľníkov a ďalších dobrodincov. Od zajtra v Lúke otvoria náruč matkám, ktoré chcú na svet priviesť svoje dieťatko, no sú týrané alebo inak ohrozované. Ako píšu realizátori projektu na stránke dompokoja.sk „Dokončené  dielo má  slúžiť  ženám,  ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí, v ktorom sa nachádzajú.“ V Dome pokoja nájde príbytok na preklenutie doby 6-12 mesiacov šesť takýchto tehotných žien. Dostanú tiež všestrannú pomoc po telesnej i duchovnej stránke, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny i do spoločnosti.

Práce na projekte s citlivým sociálnym a morálnym problémom trvali viac ako desať rokov a Dom pokoja by realizátori nedokázali otvoriť bez pomoci dobrodincov a podporovateľov. Veľkú podporu preukázala iniciátorom tejto myšlienky rakúska organizácia Katholische Frauenbewegung Österreich (Kfb- Katolícka jednota žien Rakúska), ktorú zastupuje Helene Rennerová a Anna Rosenbergerová.

„Ďalšia rakúska organizácia Österreichischer Bauorden posiela každý rok ľudí ochotných pomáhať a prispela už tiež približne 20-tisíc eurami, ktoré boli preinvestované na stavbe. Medzinárodná organizácia Bauorden zastrešuje pomoc dobrovoľníkov už 57 rokov a ročne pripraví 180 táborov. Prostredníctvom nej už pomáhalo viac ako 350-tisíc dobrovoľníkov. Niektorí z nich aj na stavbe Domu pokoja,“ uvádzajú zástupcovia piešťanskej Katolíckej jednoty.

Dary a pomoc pre toto dielo však prichádzali a prichádzajú aj zo Slovenska. „Obetaví ľudia, ktorí prácou i finančnou čiastkou neustále podporujú Dom pokoja, nadácia Prameň, dobrodinci cez 2% dane, mladí zo spevokolu Dona Bosca  pravidelnými benefičnými koncertmi a predajom knihy Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo,“ vymenúvajú organizátori svojich podporovateľov.
dom pokoja1Prvá etapa prestavby objektu bola čiastočne ukončená v r. 2008. V rokoch 2009 – 2014 pokračovala výstavba druhej časti Domu pokoja za výdatnej finančnej pomoci priateľov a dobrodincov z Rakúska a Švajčiarska. V nedeľu 17. augusta 2014 podvečer novostavbu posvätil arcibiskup Ján Orosch.

Ak by ťste aj Vy mali záujem pomôcť pri prevádzke Domu pokoja, prípadne sa dozvedieť viac, kontaktujte p. Annu Maťašovú  na čísle 0903 971864 alebo si kliknite na webstránke dompokoja.sk na kontakty.

-red-, Zdroj: www.dompokoja.sk, foto: K. Dibdiaková

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972