Dobrú vec môžete na gymnáziu podporiť už v piatok

Dobrú vec môžete na gymnáziu podporiť už v piatok

19. októbra 2016 Off Od PNky.sk

Gymnázium Pierra de Coubertina zažije v piatok 21. októbra netradičnú Burza detského oblečenia a hračiek, výťažok totiž podporí viac ako 13 vzdelávacích projektov v krajinách subsaharskej a západnej Afriky. Podujatie bude prebiehať od 15:00 do 18:00 na basketbalovom ihrisku, v prípade nepriazne počasia sa presunie do priestorov telocvične. Kúpiť si budete môcť hračky, oblečenie, ale aj knižky a rôzne veci do domácnosti a okrem toho, že získate niečo pekné podporíte aj dobrú vec. Burza je totiž súčasťou projektu UNICEF s názvom “Školy pre Afriku”.

burza

“V Afrike je súčasná situácia alarmujúca. Pre viac než 30 miliónov detí je možnosť vzdelávať sa nedostupná. Prečo je dôležité poskytovať vzdelanie? Vzdelanie pomáha v boji s chudobou a hladom, znižuje detskú úmrtnosť, pomáha v boji s ebolou, HIV/AIDS a ďalšími smrteľnými chorobami, podporuje rovnosť pohlaví a posilňuje postavenie žien, pomáha deťom chrániť sa pred násilím a zneužívaním, znižuje diskrimináciu a pomáha odstraňovať následky tráum. Vzdelanie je jeden z hlavných pilierov našej spoločnosti – umožnime ho preto všetkým,” informujú o cieľoch podujatia organizátori.

UNICEF spolupracuje s vládami, miestnymi zastupiteľstvami, komunitami a partnermi
v 13 najkrízovejších afrických krajinách konkrétne s Angolou, Burkinou Faso, Etiópiou, Južnou Afrikou, Madagaskarom, Mali, Malawi a tiež štátmi Niger, Mozambik, Rwanda, Zimbabwe, Guinea Bissau a Sierra Leone. Touto cestou chce vytvoriť podmienky na vzdelávanie detí, zabezpečil pre ne bezpečné prostredie, kde sa môžu vzdelávať a hrať. Naším cieľom je pomôcť tým najbezbrannejším – sirotám, deťom žijúcim v extrémnej chudobe a dievčatám, ktorým je právo na vzdelanie odopreté.

vzdelanie

-lt/Zdroj: GYPY pre Afriku, UNICEF-