Balneologické múzeum otvorilo vo štvrtok 12. mája vo Vile dr. Lisku pútavú výstavu s názvom “Doba ľadová – lovci a mamuty”, mapujúcu posledné zaľadnenie zeme, odohrávajúce sa 20 000 rokov pred našim letopočtom. Expozícia, na ktorej sa dozviete množstvo zaujímavostí, napríklad aj to, akým spôsobom dorastali mamutom zuby, je určená verejnosti a samozrejme aj základným i stredným školám. Okrem exponátov na nej nájdete aj nádherné obrazy a kresby svetoznámeho českého výtvarníka Zděnka Buriana. Slávnostnú vernisáž spestrili hrou na gitaru žiaci Základnej umeleckej školy v Piešťanoch Simona Slabá, Samuel Daniš, ktorých pripravuje učiteľ Andrej Urminský. Výstava potrvá do 10. júla a určite stojí za pozretie.

IMG_8318_resize

„Všetky exponáty, ktoré tu vidíte sú z poslednej doby ľadovej, ktorá bola v štvrtohorách približne 20000 rokov pred naším letopočtom. V okolí Piešťan máme veľa nálezov z tohto obdobia, ktoré sa prezýva aj würm. Je tu toho k videniu naozaj dosť, v prvej vitríne sú napríklad malé slimáčiky, ktoré paleontológovia nachádzajú v sedimentoch. Chcel som tým ukázať, že aj tie malé, často opomínané veci sú dôležité. Práve tieto malé veci nám totiž presne povedia, z akého obdobia je nález, vieme ho presne zaradiť a zrekonštruovať podľa neho paleoekologické podmienky, určiť, či bola v danej oblasti rieka alebo jazero, tundra či step,“ povedal o paleontologickej časti expozície kurátor výstavy Tomáš Mlynský.

IMG_8359_resize

„Výstava je takým spojením paleontológie a archeológie. Čo sa týka archeológie, je treba si uvedomiť, že piešťanské Balneologické múzeum robilo výskum skôr z neskorších období, ale napriek tomu sa v jeho zbierkach nachádzajú aj nálezy z mladého paleolitu, teda približne z obdobia toho posledného zaľadnenia. Sú to lokality, ktoré všetci dobre poznáte napríklad vďaka nálezu Venuše z Moravian nad Váhom, ale tieto lokality sa ťahajú na ľavobreží Váhu. Neskôr boli zistené aj na pravom brehu, naposledy pri výstavbe priemyselného areálu v Krakovanoch, kde sa našli pozostatky nosorožca a mamuta srstnatého, ale aj kamenné nástroje, ktoré svedčia o prítomnosti človeka a osídlení tohto územia,“ povedal o archeologickej časti výstavy riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa.

IMG_8376_resize

IMG_8374_resizeIMG_8329_resizeIMG_8372_resizeIMG_8333_resizeIMG_8328_resizeIMG_8318_resizeIMG_8312_resizeIMG_8345_resizeIMG_8310_resizeIMG_8325_resizeIMG_8308_resizeIMG_8300_resizeIMG_8379_resize

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972