Približne tisíc detí môže stráviť týždeň v detskom tábore zdarma. Podmienkou je, vyplniť žiadosť a dokladovať, že príjem rodiny nepresahuje mesačne 800 eur. Tábory pre prihlásené deti pripravilo Ministerstvo vnútra a Ministerstvo obrany SR vo svojich rekreačných zariadeniach a prvý turnus začína už 13. júla. Ak bude záujem presahovať kapacity, deti, ktoré pobyt absolvujú, vyberú žrebovaním. 

Pripravených je sedem štátnych zariadení s kapacitami pre 40 až 100 detí, záleží od veľkosti zariadenia. Už teraz majú pre nich vychovávatelia vymyslený bohatý program.Prvý turnus začína už 13.júla 2015.

Základnou podmienkouje  vyplniť žiadosť, ktorú môžu rodičia (alebo zákonný zástupcovia) nájsť na obecných/mestských úradoch, okresných úradoch a regionálnych úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Tábory sú pripravené pre zdravé deti vo veku od 8 do 12 rokov, sú z rodín, kde minimálne jeden člen spoločne posudzovanej domácnosti je zárobkovo činný a celkový mesačný príjem domácnosti nie je viac ako 800 eur.

Vláda SR týmto sociálnym balíčkom chce podporiť práve tie sociálne slabšie rodiny, ktoré sa snažia zabezpečiť si základné životné potreby sami svojou prácou a nie sú odkázané len na sociálnu výpomoc štátu.  Ak je v takejto rodine viac detí, ktoré by chceli ísť do tábora, každé musí mať vyplnenú žiadosť osobitne.

Vyplnenú žiadosť s ostatnými tlačivami (zdravotná spôsobilosť, potvrdenie o príjme) je potrebné zaslať na adresu konkrétneho zariadenia, do ktorého dieťa patrí podľa okresu bydliska, pretože dopravu do a z rekreačného zariadenia zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa na vlastné náklady a zodpovednosť. Štát hradí ubytovanie, celodennú stravu a cestovné poistenie na 8 dní / 7 nocí.

„Očakávame, že bude veľký záujem. Napriek tomu, že by sme chceli dopriať detský tábor každému dieťaťu, ktoré spĺňa podmienky, nie je to kapacitne možné. Preto bude výber uskutočňovaný v rekreačnom zariadení – žrebovaním. Žrebovať bude riaditeľ rekreačného zariadenia a zástupca regionálneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Každé dieťa, ktoré bude vyžrebované, bude včas informované o tom, že si môže začať baliť kufor, “ uvádza hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.

Aby boli rodičia pokojní, že bude o deti dobre postarané, Ministerstvo vnútra SR zriadilo bezplatné call centrum 0800 222 222, kam môžu volať v prípade akýchkoľvek otázok.

Zdroj: Tlačová správa MV SR,foto: mvsr.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972