V týchto dňoch, keď jar dokorán otvorila svoje brány, začína byť oveľa živšie aj v areáli SOŠ Rakovice. Prostredie parku v okolí kaštieľa láka žiakov i pracovníkov školy tráviť aspoň pár voľných chvíľ v prírode. Vzduch je prevoňaný arómou fialiek, medvedieho cesnaku, ale aj iných kvitnúcich kvetov a stromov. Aj na pohľad je zmena viditeľná: farebná škála sa prelína od bielej cez žltú, ružovú, zelenú až po fialovú.

rakovice 02

Živý ruch je tiež v skleníkoch SOŠ Rakovice i mimo nich, kde sa žiaci starajú o čerstvo vyklíčené rastlinky. Nielen vonku, ale aj v triedach je živšie, najmä končiace ročníky žiakov sa intenzívne pripravujú na záverečné a maturitné skúšky.

Počas niekoľkých rokov štúdia sa žiaci zapájajú do rôznych súťaží a projektov. Tradične popredné miesta získavajú v súťaži v aranžérskej tvorbe Victoria Regia, úspešne sa zúčastňujú olympiád v cudzích jazykoch, stredoškolskej odbornej činnosti, reprezentujú školu v športových súťažiach. Skupiny žiakov každoročne cestujú na študijné stáže do zahraničia, v tomto roku odborné vedomosti naberali v Rakúsku, Anglicku a vo Fínsku, v minulosti navštívili tiež Taliansko, Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Francúzsko. Škola tiež privítala delegácie študentov i učiteľov z rôznych európskych krajín na svojej pôde.

Študenti nezabúdajú ani na svojich nástupcov – žiakov na základných školách. Prichádzajú i s pedagógmi za nimi na vyučovanie s odbornými prednáškami a cvičeniami napr. na predmet biológia, alebo podporujú ich kreativitu v rámci predmetu výtvarná výchova pri tvorbe príležitostných aranžmánov. Aktívne sa tiež podieľajú i s pedagógmi na náborovej činnosti na základných školách, kde vždy dokážu prekvapiť svojou bezprostrednosťou, akčným prístupom a tvorivosťou.

Každá škola pôsobí v určitom prostredí, ktoré vplýva na jej chod, ale i škola ovplyvňuje svoje okolie. Jednou z akcií, ktoré tvoria vzťah verejnosti a školy sú tradičné Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice. I do tejto akcie sa s nadšením zapájajú študenti, ktorí sprevádzajú záujemcov z radov žiakov základných škôl, ale i verejnosti po areáli školy, predvádzajú svoje úspechy, pripravený program, občerstvenie, ale i predajnú výstavu aranžérskych prác.

O živote v škole a úspechoch žiakov sa verejnosť má možnosť dozvedieť i z médií. Aktuálne správy uverejňuje regionálna tlač, niekoľkokrát boli odvysielané reportáže v Slovenskom rozhlase v relácii Patriot, žiaci predvádzali aranžovanie v Teleráne v TV Markíza.

V priestoroch SOŠ Rakovice je cítiť pohodu a príjemnú tvorivú atmosféru, ktorá je dôsledkom korektných, priateľských vzťahov plných pochopenia medzi žiakmi a učiteľmi. Dôkazom sú i návštevy absolventov, ktorí radi spomínajú na roky strávené v škole a často sa vracajú do svojho minulého pôsobiska. Alebo povzbudivé a pochvalné komentáre na Facebooku Strednej odbornej školy Rakovice.

Text: Zuzana Bučková

rakovice 01

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972