Po sobotňajšom popoludní už viaceré deti majú jasno v tom, čím budú, keď vyrastú. Materské centrum Úsmev, Mesto Piešťany, Rezort Piešťany a Elektrárňa Piešťany pripravili pre ne zábavné podujatie „Čím budem, keď vyrastiem“, na ktorom si mohli vyskúšať rôzne profesie.


Už pri bráne Elektrárne Piešťany deti vítali smetiari, ktorí im ukázali ako sa správne separuje odpad a poučili ich aké dôležité je vytvárať čo najmenej odpadu. Hasiči im umožnili nazrieť do kabíny hasičského auta a poukazovali im jeho základnú výbavu. Deti si vyskúšali hasičskú prilbu i ďalšiu  výstroj a odniesli si omaľovávanku.

Kominár zapožičal deťom svoju kominársku kefu a vyskúšali si ako je to čistiť komíny na streche. Krajčírka im dovolila nazrieť do najnovších módnych návrhov, ktoré si deti obkresľovali krajčírskou kriedou na látku a vyskúšali si aj zašívanie gombíka. U architektov ich čakala prehliadka najznámejších svetových stavieb a deťom dali možnosť nakresliť si dom svojich snov pod odborným dohľadom.

IT pracovník názorne ukázal, čo sa skrýva vo vnútri počítača a obdaroval ich malým čipom. ON Semiconductor objasnil deťom v dokumentárnom filme ako sa taký čip vyrába a deti si vyskúšali kresbu svetlom na stenu. ON Semiconducor umožnil deťom aj cestu okolo sveta na autách. U elektrikára si vyskúšali jeho pracovné nástroje a priblížil im ako elektrina funguje. Kaderníčky naučili deti zapletať nielen postupne priberaný vrkoč, ale aj rybí vrkoč a mnohé ďalšie.

U obvodnej lekárky deti merali svojím rodičom tlak a teplotu. Lekárnička poučila deti o rozdieloch v liekoch na predpis, voľne dostupných liekoch a výživových doplnkoch. Chirurg na operačnom stole zaučil deti do základných operačných výkonov. Sestričky na lôžkovom oddelení ukázali deťom, čo všetko zahŕňa ich práca – od výmeny infúzie, príprave liekov do dávkovača, po prevoz pacienta na invalidnom vozíku na iné oddelenie. Masér predviedol deťom základné masérske techniky a tie si ich vyskúšali na vlastných rodičoch. Všetko o stavbe zuba a dôležitosti umývania zúbkov deťom porozprávali zubári. Deti si vyskúšali trhanie aj zúbkov, o ktoré sa niekto dobre nestaral.

U farmára sa deti naučili dojiť kravu a priraďovali semienka k správnym rastlinám a plodom. U pekára zažili ochutnávku pekárskych dobrôt a pomohli mu lepiť džemom linecké koláčiky. Lesník ich prekvapil nielen výstavou vypreparovaných zvierat, ale aj pestrou expozíciou lesných plodov, drevín a húb. Deti mali za úlohu správe poskladať model životného cyklu žaby.

Automechanik ich naučil ako sa správne vymieňa koleso a na čo pri výmene musia dať pozor. Kriminálna polícia naučila deti zaistiť stopy na mieste činu, zatknúť páchateľa, zobrať mu otlačky prstov a zaviesť dakytloskopickú kartu páchateľa. Deti sa oboznámili sa s kriminalistickými technikami.

Obdivuhodné je to, že na realizácii podujatia „Čím budem, keď vyrastiem“ sa podieľalo približne 50 dobrovoľníkov, ktorí obetovali svoj voľný čas, aby pripravili deťom zábavno-edukatívne popoludnie plné zážitkov.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972