Deti si užili tábor v znamení Pevnosti Boyard

Deti si užili tábor v znamení Pevnosti Boyard

15. júla 2019 Off Od PNky.sk

Komunitné centrum sv. Štefana organizovalo v čase od 8. do 13. júla farský detský tábor v Brezovej pod Bradlom. Zúčastnilo sa ho vyše 50 detí a približne 20 dobrovoľníkov. K dobrovoľníkom patrili nielen dospelí, ale aj študenti rôznych vekových kategórií, ktorí zastávali rolu animátorov a pomocných animátorov.

Farský tábor sa niesol v duchu „Pevnosti Boyard“. Deti v priebehu celého týždňa zdolávali rôzne úlohy, za ktoré získavali body a v závere dňa im otec Furas pri táboráku odovzdával zaslúženú indíciu.

Program tábora bol bohatý na zábavné, športové a tvorivé aktivity, avšak bol vhodne doplnený aj o preventívnu činnosť polície. Ukážky policajných zásahov OO PZ Piešťany pod vedením prap. Martina Beneša, zaujali na niekoľko hodín nielen deti.

Záštitu nad duchovnou oblasťou tábora prevzal vdp. Popelka a páter Zárecký, ktorí svojou prítomnosťou na tábore sprostredkovali deťom nielen silné duchovné zážitky v podobe sv. omše a sviatosti zmierenia v prírodnom prostredí, či ranné a večerné modlitby, modlitby vďaky, ale aj praktické prepojenie viery v každodennom živote. Deti zažili svojich duchovných pri rôznych aktivitách, výletoch, diskotéke, tvorivých dielňach spoločenských hrách, osobných rozhovoroch, či ako pomocníkov v kuchyni. Zistili, že sú to úplne normálni ľudia so zmyslom pre humor a s otvoreným srdcom podporiť akékoľvek dobro.

V závere tábora sa deťom podarilo prostredníctvom získaných indícií: dôvera, ženské meno, rozhodnutie, … odhaliť heslo tábora „VIERA“. Vďaka heslu nazbierali deti z klietky „poklad“ – vyše 12 kg cukríkov a mincí „farský tábor“. Otec Furas však deťom pripomenul, aby nezabudli byť štedré a aby sa podelili sa o svoju výhru s ostatnými deťmi. Získané cukríky spolu s nazbieranými darmi prírody niesli deti na slávnostnej nedeľnej sv. omši ako obetné dary.

Deti ocenili vdp. Popelku vlastnoručne vyrobenou drevenou medailou farského tábora a poďakovali sa organizátorom tretieho ročníka farského tábora rodine Capekovej a Buckovej za množstvo krásnych zážitkov a za priateľskú atmosféru, ktorá sprevádzala celý tábor. V závere sv. omše deti rozdávali mince a cukríky ostatným deťom v kostole.
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, animátorom, pomocným animátorom, sponzorom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a umožnili deťom zažiť tento výnimočný čas na farskom tábore.


-vm-