Žiaci Cirkevnej spojenej školy v Piešťanoch si pod vedením svojich učiteliek a učiteľov pripravili aj tento rok už tradičnú Vianočnú besiedku. V stredu 20. decembra predviedli svoje talenty starým rodičom, rodičom i súrodencom v KSC Fontána.

Spev, divadielka, básne, tanec i hru na hudobné nástroje mohli vidieť účastníci Vianočnej besiedky. Okrem učiteliek a vychovávateliek I. stupňa sa na jej príprave tento rok podieľali i pedagógovia Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom, ktorá má na CSS Piešťany od minulého roka detašované pracovisko.

Deti svojim vystúpením potešili rodičov i všetkých prítomných.  Dali ten najkrajší dar, dali kus svojej kreativity, kúsok svojho ja a seba. To je ďaleko viac ako všetky kúpené dary. Čo všetko predviedli si môžete pozrieť v našej fotogalérii:

-th- Foto: T. Hudcovič

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972