Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany pozýva všetkých záujemcov na prednášku MUDr. Jarmily Kabátovej. Hovoriť sa bude na tému „Je možné stanoviť diagnózu celiakie bez enterobiopsie?“.

Prednáška sa uskutoční v sobotu 11. mája 2019 o 15:00 h v mestskom klube Rozmarín na Teplickej ul. v Piešťanoch.

Viac informácií o činnosti Slovenskej spoločnosti celiatikov v Piešťanoch sa dozviete na www.celiakpn.sk.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972