Čo môžem urobiť ako kresťan pre svoje mesto?

Čo môžem urobiť ako kresťan pre svoje mesto?

27. marca 2018 Off Od PNky.sk

Čo môžem urobiť ako kresťan pre svoje mesto? Odpovede na túto otázku ponúknu v stredu 28. marca 2018 o 19.00 h v Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda Rút Krajčiová a Lucia Drábiková. Pozvaní sú všetci, ktorí majú chuť sa aktívne zapájať do života mesta a nechcú byť len  prizerajúcami sa.

Rút Krajčiová pôsobí v organizácii Aglow, združujúcej kresťanské ženy a tiež v neziskovej organizácii Kresťania v meste, ktorá podporuje jednotu kresťanov a organizuje verejnoprospešné a charitatívne aktivity.

Lucia Drábiková je psychologička pôsobiaca v Centre pomoci pre rodinu a zároveň je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja.

-inf-