Čo môžem urobiť ako kresťan pre svoje mesto? Odpovede na túto otázku ponúknu v stredu 28. marca 2018 o 19.00 h v Pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Metoda Rút Krajčiová a Lucia Drábiková. Pozvaní sú všetci, ktorí majú chuť sa aktívne zapájať do života mesta a nechcú byť len  prizerajúcami sa.

Rút Krajčiová pôsobí v organizácii Aglow, združujúcej kresťanské ženy a tiež v neziskovej organizácii Kresťania v meste, ktorá podporuje jednotu kresťanov a organizuje verejnoprospešné a charitatívne aktivity.

Lucia Drábiková je psychologička pôsobiaca v Centre pomoci pre rodinu a zároveň je poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972