KoktailReklama

Čo je to trafostanica a načo slúži?

By 10. mája 2012No Comments

Rozvodne alebo transformátory možno v mestských oblastiach nájsť skoro každých 150 metrov. Nie sú považované za príťažlivé ani pre elektrárenské spoločnosti, ktoré ich vlastnia a udržiavajú, pretože existuje riziko úrazu elektrickým prúdom, keď sa k nim niekto dostane a omylom sa dotkne niečoho, čoho by nemal. Zvyčajne sú skryté za nejakou formou bariéry s nápisom „Pozor! Elektrické zariadenie, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!“

[singlepic id=25027 w=320 h=240 float=left]Rozvodne sú v rôznych veľkostiach. Malé trafostanice sú zväčša malé škatule zo šedého plechu skryté za múrom alebo plotom. Väčšie z nich sú často umiestnené v murovaných budovách v priemyselných zónach. Veľké inštitúcie, nemocnice a školy majú svoje vlastné rozvodne na pozemku. Veľa bytoviek a pracovísk má vlastné rozvodne nachádzajúce sa na prízemí alebo v suteréne.

Elektrická energia sa vyrába a prenáša na veľké vzdialenosti trojfázovým striedavým prúdom. Výhody jeho použitia sú: úspora vedení pri prenose na veľké vzdialenosti a tiež jednoduchosť stavby trojfázových elektrických strojov. Elektrická energia vyrobená v elektrárni sa nemôže priamo prenášať na veľké vzdialenosti. Pri vyrábanom napätí by vznikali veľké straty. Preto sa na prenos využíva ZVN – zvlášť vysoké napätie, VVN – veľmi vysoké napätie, VN – vysoké napätie. Maloodberatelia, teda občania, sa najčastejšie stretávajú s napätím 230 V (voltov). K premene z 22 000 V na 410/230V (napätie v elektrickej zásuvke) dochádza v bezprostrednej blízkosti odberateľa v transformovni – trafostanici. Z nej ako pavučiny – jednotlivé vývody, vzdušné alebo zemné, prichádzajú do ulíc, domov, bytoviek alebo firiem – až priamo k odberateľovi.

Mnohí z vás, ktorí vlastnia transformátor a starajú sa oň (bez toho, že by distribučná spoločnosť v danom objekte mala svoje prepojenia do ďalších uzlov – napr. rozvod do mesta), sa pýtajú, prečo neplatí distribúcia nájom, keďže využíva váš majetok a vy platíte nákladnú údržbu. Odpoveď je jednoduchá: to, že je váš objekt je využívaný distribučnou spoločnosťou, má na to právo, keďže sa jedná o verejnú službu podľa zákona a distribučná spoločnosť nemá žiadne náklady s prevádzkou, poskytuje vám ako kompenzáciu formu dodávky vo VN a nie v NN, ako keby vlastníkom transformátora bola distribučná spoločnosť. Rozdiely vo vašich faktúrach na distribučných poplatkoch pri dobre objednanej rezervovanej kapacite sa môžu líšiť aj v tisíckach eur podľa veľkosti prevádzky.

Zdroj: www.energozona.sk

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972