22. marca sa v Cirkevnej spojenej škole Piešťany uskutoční Deň otvorených dverí. Dopoludnia od 9.00 do 12.00 hod. a popoludní od 14.00 do 16.00 hod. sa uskutoční prehliadka školy a poskytovanie informácií o štúdiu. Záujemcovia sa budú môcť oboznámiť s priebehom vyučovacích hodín a budú im zodpovedné otázky o štúdiu. Všetci sú srdečne vítaní. 

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972