Connect with us

Koktail

Čím je naše mesto výnimočné alebo bez čoho by Piešťany neboli Piešťanmi?

Published

on

Naše mesto je vo svete známe vďaka kúpeľníctvu, ale nezameniteľnú atmosféru dodávajú Piešťanom najmä miesta, ktoré k nim neodmysliteľne patria. Treba dodať, že za veľkú časť vzhľadu piešťanských zákutí vďačíme rodine Winterovcov, ktorej vízie významne skrášlili a pretvorili veľa, dovtedy všedných, lokalít. Výraznejších zmien v nedávnej minulosti sa dočkala napríklad pešia zóna, pribudol líniový park pri potoku Dubová a rozšírené boli tiež možnosti využitia voľného času vďaka Kolokruhu. Medzi najpríjemnejšie časti Piešťan patrí pre veľa obyvateľov i návštevníkov okolie vodnej nádrže Sĺňava, Lido, Mestský park, Kolonáda, Kolonádový most, Kúpeľný ostrov, či kúpalisko Eva. A kde trávite svoj voľný čas najradšej vy?

Mestský park

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom a v roku 1865 ho založil majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci gróf Jozef Erdödy, neskôr ho zveľaďovali nájomcovia kúpeľov Winterovci. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, jeho rozloha presahuje 20 hektárov. Pozemky parku patria dnes viacerým vlastníkom, park je však celý otvorený pre verejnosť. Údržbu parku zabezpečuje Mestský úrad v Piešťanoch. Pamiatkovo chránený je park, spolu so sochami Ludwiga van Beethovena a Adama Trajana Benešovského a Milana Rastislava Štefánika.

IMG_2719_resize_resize

Kolokruh Sĺňava

Projekt Kolokruhu bol vytvorený s cieľom vybudovať vybudovať rekreačno – náučný okruh pre cyklistov, kolieskových korčuliarov, kolobežkárov a bežcov, ktorý sprístupní rieku Váh i vodnú nádrž Sĺňava. Využívaný je však i na rôzne športové podujatia ako Slovakman 226, Piešťanský Akvatlon, či Jarný a Jesenný beh okolo Sĺňavy.

12494848_10154155600625929_2114748816309268439_nLíniový park Dubová

Cyklotrasa v okolí potoku Dubová je určená pre pohyb bicyklistov, korčuliarov a chodcov. Po celej dĺžke sú osadené lavičky, cyklostojany, osvetlenie a odpadkové koše, niektoré miesta sú ešte doplnené o prvky určené na šport. Jej existencia umožňuje bezproblémový pohyb chodcov aj športovcov bez kontaktu s automobilovou dopravou naprieč mestom v príjemnom prostredí s možnosťou zastavenia a odpočinku. Momentálne vedie cyklotrasa od lodenice až po obchodný dom Prior. Autormi, ktorí navrhovali tento významný projekt, sú Eva Wernerová, Igor Bučenec a Peter Pospiech.

lido (3)

Lido

Vážsky ostrov známy ako Lido sa rozkladá v priestore medzi Biskupickým kanálom a starým korytom Váhu. Biskupický kanál sa od pôvodného koryta rieky oddeľuje v meste Trenčín a jeho celková dĺžka až po Piešťany je bezmála 40 kilometrov. Priestor, ktorý prakticky siaha až k úplnému centru mesta, je charakteristický nedotknutou prírodou a ponúka tiché zákutia, možnosti kúpania i pokojnú prechádzku. Obnovu iniciovala v roku 2011 krajinná architektka Eva Wernerová a rôzne predstavy o jeho využití priniesol workshop Lido ostrov ľuďom. Na čiastočnej revitalizácii sa spoločne podieľali občianske združenia Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, Chyť sa roboty a rovnako aj Slovenský vodohospodársky podnik.

IMG_0668_resize

Kolonádový most

Kolonádový most bol postavený v rokoch 1931 až 1933 podľa projektu architekta Emila Belluša. Zdobia ho lepty do skla Piesne Detvy a Na salaši, ktoré navrhol akademický maliar Martin Benka a na most boli umiestnené v roku 1936. V roku 1945 ich pred zničením zachránil technický vedúci kúpeľov Filip Hanic v ohrození vlastného života, krátko predtým ako most zničili ustupujúce nemecké vojská. Obidve priečelia mosta zdobia nápisy: Saluberrimae Pistinienses Thermae (Uzdravujúce piešťanské kúpele) pochádzajúci z oslavnej básne Adama Trajana Benešovského (1642) a Surge et ambula (Vstaň a choď) je prevzatým biblickým textom, ktorého umiestnenie navrhol profesor Daniel Rapant. Most s dĺžkou 156 metrov je najdlhším krytým mostom na Slovensku a patrí medzi jeden z poznávacích znakov Piešťan. Pri vstupe je umiestnený Barlolamač, ktorý sa stal značkou a jedným z najvýznamnejších symbolov nášho mesta.

Eva (1)_resize

Kúpalisko Eva

Kúpalisko Eva nechal postaviť v roku 1934 Ľudovít Winter, ktorý zrealizoval smelý nápad svojho spolupracovníka Eda Tolnaia, podľa projektu architektov F. Wimmera, V. Kolátora a A. Szönyiho. I keď už takmer 82. ročná história zanechala na vzhľade kúpaliska svoje stopy, v meste stále patrí k nezabudnuteľným miestam, na ktoré sa viaže neskutočné množstvo pekných spomienok.thermia

Kúpeľný ostrov

Kúpeľný ostrov, na ktorom je sústredená prevažná časť kúpeľnej liečby v Piešťanoch, je vytvorený obtokovým ramenom Váhu. Na ploche 60 hektárov sa rozprestiera kúpeľný park, sieť hotelov, liečebných domov a športovísk, medzi nimi i termálne kúpalisko Eva. Slávne meno piešťanských kúpeľov sa začalo rodiť ešte v 15. až 17. storočí a v roku 1642 ju český vzdelanec Adam Trajan Benešovský opísal v básni Saluberrimae Pistinienses Thermae. Príjemný kúpeľný park s množstvom kvetov ponúka prechádzku topoľovou alejou, pohľad na historické budovy i možnosť pokochať sa leknami v jazierkach.

-lt/Zdroj: obnova.sk, Piešťanské informačné centrum, Rezort Piešťany/Foto: archív-

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články