Materské centrum Úsmev, Mesto Piešťany a Elektrárňa Piešťany pozývajú všetky deti na zábavno-vzdelávacie podujatie „Čím budem, keď vyrastiem III.“, ktoré sa uskutoční 5. októbra v čase od 14.00 h do 18.00 h v Elektrárni Piešťany na Staničnej ulici. Deťom sa na ňom  hravou formou predstaví viacero profesií. Pri zapojení detskej fantázie sa deti ponoria do hry na rôzne povolania. Väčšinu z profesí dobre poznajú, niektoré budú možno pre ne nové.

Deti sa oboznámia napríklad s prácou lesníka a poľovníka. Ich úlohou bude rozlúštiť záhadu a priradiť správne konáriky s listami a ihličím k správnym drevinám. Spoznajú život v lese, lesné zvieratká, potravinový reťazec i lesných škodcov. Spoločne určíme, ktoré stopy patria jednotlivým zvieratkám v lese. Odborný dohľad im budú robiť samotní obyvatelia lesa.


Farmárovi pomôžu podojiť kravu. Rodičia určite pomôžu uhádnuť, z ktorých semienok vyrastú jednotlivé rastlinky a priradia k nim správne plody. Vypátrajú pôvodcu vajíčok a rozlúštia záhadu majiteľov stratených pierok. Spoznajú životný cyklus niektorých zvierat. A farmár im priblíži harmonogram a práce bežného dňa na farme.


Pekár naučí malých zvedavcov pekárskemu remeslu. Ukáže im aký je rozdiel medzi múkami a poučí ich, ktorá múka je na čo vhodná. Pekár im pomôže pripraviť sladké prekvapenie pre rodičov a predvedie im rôzne pekárske výrobky. A ak pekár odhalí vážny záujem u detí o jeho profesiu, možno im prezradí aj nejaký tradičný recept.


Hasiči sprístupnia deťom zásahové vozidlo a jeho výbavu. Deti si budú môcť vyskúšať hasičskú výstroj a porozprávať sa s profesionálnymi hasičmi o náročnosti ich povolania. Hasiči im prezradia ako sa môžu aj oni stať dobrovoľnými hasičmi a pomáhať im pri zásahoch.


Automechanikovi deti pomôžu vymeniť letné gumy za zimné. Naučia sa, akú úlohu v jednotlivých ročných obdobiach zohráva dezén pneumatík a budú hádať, ktorá pneumatika je už na vyradenie a ktorú ešte môžu použiť. Vyskúšajú si výmenu defektu priamo na ceste.


Kaderníčka predvedie „učniciam“ všetky nástroje, ktoré potrebuje pri svojej práci. Naučí ich najnovšie trendy z hairsyle-u a predvedie triky ako dosiahnuť požadovanú hustotu vlasov či väčší objem alebo lesk.

No každopádne toto nie sú všetky profesie, s ktorými sa môžete stretnúť na Čím budem, keď vyrastiem III.  V ďalšom článku sa dozviete na čo sa môžete ešte tešiť, avšak jednoznačne si termín 5. október rezervujte pre návštevu podujatia Čím budem, keď vyrastiem III. Tešia sa na vás dobrovoľníci.

TS MC Úsmev

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972