Chcete sa dozvedieť viac o histórii kresťanstva v Indii? Navštívte zaujímavú výstavu

Chcete sa dozvedieť viac o histórii kresťanstva v Indii? Navštívte zaujímavú výstavu

27. septembra 2016 Off Od PNky.sk

V priestoroch Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom bude dnes 27. septembra o 16:30 zahájená výstava Kresťanstvo v Indii. Informuje o histórii kresťanstva vo vzdialenej krajine a pomáha zblížiť oba civilizačné okruhy, kresťanský a hinduistický. Organizátori tejto výstavy Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, Fórum náboženstiev sveta – Slovensko, Mesto Vrbové a Gymnázium J.B. Magina spolu s Indickým veľvyslanectvom, pozývajú všetkých na slávnostnú vernisáž.

LastScan_resize

Ako spomenul priekopník medzináboženského dialógu Swami Vivekananda vo svojej reči v roku 1893 na 1. Parliament of the World Religions v Chicagu, India od nepamäti prichýlila mnohých prenasledovaných velikánov ducha. Patril k nim aj apoštol sv. Tomáš, nazývaný aj apoštol Indie, ktorý prišiel do Indie r. 52. n.l. a kázal do r. 72. n.l. Zomrel mučeníckou smrťou prebodnutý oštepom na hore Mt. Thomas v Chennai (Madras).

Sú tri Baziliky na celom svete, ktoré sú postavené na ostatkoch apoštolov sv. Petra v Ríme, sv. Jakuba v Santiago de Compostella a sv. Tomáša v Chennai. Aj misionárska práca sv. Bartolomeja a ďalších je viazaná aj na Indiu, o čom referuje významný kresťanský učenec, historik a biskup Eusébius zo začiatku 4.storočia, sv. Jeroným z konca 4. storočia a ďalší.

Popredný indický fotograf Benoy K. Behl pripravil sériu fotografií z oblasti centra kresťanstva v Goa, kde pôsobil najväčší kresťanský misionár sv. František Xaverský zo Spoločnosti Ježiša, ktorá je známa ako jezuiti. On priniesol sochu Mylai Matha (Our Lady of Mylapore), Matky z Chennai, z Mylapore, pred ktorou trávil dlhé hodiny v modlitbách. Zomrel 3. decembra 1552. Jeho telesné ostatky sú v Bazilike Jezuliatka (malého Ježiša), ktorá bola postavená r. 1585, a dodnes sú zázračne nedotknuté. Na hlavnom oltáre tejto Baziliky je ochranná postava sv. Ignáca z Loyly, zakladateľa Spoločnosti Ježiša. Sv. František Xaverský opustil Portugalsko r. 1541 a na žiadosť kráľa Jána III. ako apoštolský nuncius začal evanjelizovať východnú Indiu a Ďaleký východ. 12. mája 1662 bol kanonizovaný ako svätý patron Goa. V tom čase tam žilo veľa portugalských katolíkov. Medzi lovcami perál žilo asi 20 000 kresťanov, ktorých učil ako sa chrániť pred vykorisťovaním od portugalských obchodníkov.P1100724_resize

Nájdeme tu aj fotografiu Kostola sv. Františka z Assisi v Goa, s obrazom tohto svätca na hlavnom oltári ako vystupuje nahor k Ježišovi na kríži – a to dodržiavaním troch sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti. Roku 1953 daroval pápež Pius XII mestu Stará Goa, zlatý ruženec ako jasný dôkaz náklonnosti. Je uložený v sakristii Baziliky.

Táto výnimočná výstava fotografií Benoy K. Behla, zobrazuje maľby, ktoré sú zriedkavo dostupné verejnosti mimo obyvateľov Goa. Zároveň je výzvou lepšie spoznať kresťanov v Indii a viac sa dozvedieť o práci, živote a učení apoštolov, ich žiakov a nasledovníkov, ktorí rovnako ako život Ježiša je pre mnohých z nás zahalený.

Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky ako riešiť rastúce etnické a náboženské napätie, xenofóbiu či extrémizmus. A ponúkneme riešenie cez rozširovanie duševného obzoru našich detí, vnúčat, spolu občanov, v spolupráci s učiteľmi, pedagogicko-výchovnými a kultúrnymi pracovníkmi, rodičmi, zástupcami mesta, mimovládnymi organizáciami podobne ako to realizovali aj vzdelaní jezuiti po celé storočia.

-Text a foto: Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva-