Centrum pomoci človeku v Piešťanoch, patriace pod Trnavskú arcidiecéznu charitu, pomáha sociálne slabým, ľuďom bez domova i osamoteným seniorom. V dohľadnej dobe tiež plánuje vytvoriť priestor pre rozumné využitie voľného času detí a mládeže formou tvorivých dielní a remeselných dielní, oddychových hier i doučovaním. V súvislosti s touto aktivitou žiada dobrých ľudí o pomoc pri zabezpečení materiálneho zázemia, ktoré by umožnilo vykonávať s deťmi rôzne záujmové činnosti. 

IMG_2707

Medzi hlavnú náplň činnosti Centra pomoci človeku v Piešťanoch patrí sociálne poradenstvo, sociálna asistencia, organizovanie zbierok potravín, hľadanie darcov šatstva, nábytku a domácich spotrebičov, ich výdaj ľuďom odkázaným na tento druh pomoci. Okrem toho pripravuje rôzne tvorivé dielne, ktoré poskytujú priestor na vytvorenie zručností a sebarealizáciu klientov centra.

Vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity detí je vlastne nadviazaním na prácu s dospelými. K ich rozbehnutiu sa snaží Centrum pomoci človeku získať najmä spoločenské hry napríklad šach, monopoly, activity, scrabble, stolný hokej, či futbal. Na tvorivé dielne zase budú šikovné deti potrebovať náradie ako napríklad vŕtačku, vrtáky, pílky, kľúče, kliešte, šrobováky, s ktorými budú samozrejme pracovať pod starostlivým dohľadom členov organizácie. Charita by uvítala aj športové potreby ako sú stolnotenisové potreby a stôl, bedminton, soft tenis, lopty a podobne.

Veci môžu darcovia priniesť do Centra pomoci človeku, sídliaceho na A.Hlinku č. 41 v Piešťanoch (vedľa materského centra Úsmev a práčovne), v utorok od 12:00 do 18:00 a vo štvrtok od 8:00 do 12:00. V prípade akýchkoľvek informácií ohľadne hľadaných potrieb kontaktujte sociálnu pracovníčku centra Mgr. Katarínu Sarvašovú telefonicky na čísle 0910 788 031, alebo e-mailom : charita.piestany@charitatt.sk.

Informácie o CPČ v Piešťanoch, patriace pod Trnavskú arcidiecéznu charitu nájdete na webe:
http://www.charitatt.sk/nase-sluzby/centra-pre-ludi-v-nudzi/centrum-pomoci-cloveku-piestany/

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972