Connect with us

Koktail

Čaro klasického premietania z 35 mm filmu

Published

on

Premietanie z 35 milimetrových filmov čoskoro aj v piešťanskom kine Fontána nahradí digitálny projektor. Napriek tomu, že aj  v modernizovanom kine zostanú staršie analógové premietačky, pri väčšine projekcií sa z malej miestnosti nad hľadiskom už nebude ozývať ich charakteristický zvuk. Úplne sa zmení proces, ktorý predchádza okamihu, kedy zaznie v kinosále gong, postupne sa stlmí svetlo a spustí premietačka. Pozrite sa čo sa za chrbátmi filmových divákov deje počas premietania z 35 milimetrového filmu.

Práca premietača začína už predpoludním. V pondelok 28. novembra bola na programe filmového klubu rumunská dráma Utorok po Vianociach. Kuriér film do Piešťan doručil z Handlovej.

[singlepic id=22605 w=520 h=350 float=center]

Táto filmová kópia sa skladá z piatich dielov, ktoré musí premietač spojiť. Jeden diel trvá asi 20 minút a meria okolo 550 metrov

[singlepic id=22606 w=520 h=350 float=center]

Večer bude premietať technik Mestského kultúrneho strediska Piešťany Štefan Bobor. Jednotlivé diely musí navinúť na dve filmové cievky, ktoré potom založí to dvoch premietacích strojov.

[singlepic id=22607 w=520 h=350 float=center]

Príprava jedného filmu trvá asi tri hodiny. Aj preto je lepšie a rýchlejšie, ak to robia dvaja. Štefanovi Boborovi pomáhal v pondelok dopoludnia jeho kolega Vladimír Adámek.

[singlepic id=22608 w=520 h=350 float=center]

Každý film je distribuovaný v niekoľkých častiach. Ich počet súvisí s jeho minutážou. Premietač musí jednotlivé diely zlepiť.

[singlepic id=22609 w=520 h=350 float=center]

Pri tejto práci sa vyžaduje opatrnosť a čisté prostredie. Ak je v premietacej miestnosti príliš veľa prachu, začiatky jednotlivých dielov filmu sa poškodia, divák to potom na plátne vníma ako čierny šum.

[singlepic id=22610 w=520 h=350 float=center]

Lepička filmov umožňuje spojiť dve časti.

[singlepic id=22611 w=520 h=350 float=center]

Spojené časti filmu sa navinú na dve cievky. Každú neskôr premietač založí do inej premietačky, ktoré potom striedavo púšťajú jednotlivé diely filmu.  

[singlepic id=22612 w=520 h=350 float=center]

Začiatok 35 milimetrového filmového pásu, na ktorom je zaznamenaný obraz aj zvuk tretieho dielu rumunskej drámy Utorok po Vianociach.

[singlepic id=22613 w=520 h=350 float=center]

Ak premietač nájde na filmovom páse nejakú chybu, zapíše ju do sprievodného listu, ktorú má každá filmová kópia. Podľa neho sa dá zistiť, kde všade bol už film premietaný, aký má formát aj aká je dĺžka jeho jednotlivých dielov. Odhaliť a zapísať poškodenia je dôležité najmä preto, že cena jednej filmovej kópie dosahuje aj 16 tisíc eur a premietač je za ňu zodpovedný.

[singlepic id=22614 w=520 h=350 float=center]

Na záver každého dielu musí vložiť premietač takúto značku, aby podľa nej dala prvá premietačka povel druhej. Tým je zabezpečené striedavé premietanie filmu z dvoch strojov. Prvé kiná mávali iba jednu premietačku, takže po približne dvadsiatich minútach bola prestávka, aby premietač spustil ďalší diel filmu. Neskôr musel sledovať značky v pravom hornom rohu plátna, ktoré ho upozorňovali, že sa blíži koniec jednej časti filmu a treba spustiť druhú premietačku. Dnes je tento proces plne automatický, ale aj tak treba dávať pozor, či všetko prebehlo v poriadku.

[singlepic id=22615 w=520 h=350 float=center]

Aj takto sa kontroluje, či nie je film poškodený. V minulosti sa stávalo, že sa roztrhol. Dnes sa však vyrába z odolnejšieho materiálu a podobné nepríjemnosti sa stávajú len výnimočne.  

[singlepic id=22616 w=520 h=350 float=center]

Krátko pred večerným premietaním treba založiť cievky do dvoch premietačiek.

[singlepic id=22617 w=520 h=350 float=center]

Každá premietačka má tri objektívy, ktoré sa využívajú podľa toho, aký má film formát.

[singlepic id=22618 w=520 h=350 float=center]

Film prechádza mechanizmom rýchlosťou 24 obrázkov za sekundu.

[singlepic id=22619 w=520 h=350 float=center]

Premietanie je spustené.

[singlepic id=22620 w=520 h=350 float=center]

Teraz treba už len projekciu sledovať, dávať pozor, či stroje správne pracujú.

[singlepic id=22621 w=520 h=350 float=center]

Filmová dráha – cez ňu musí pás prejsť, aby mohol byť svetlom cez objektív premietaný na plátno. Zdrojom svetla je veľmi výkonná žiarovka, ktorá vytvára množstvo tepla. To musí byť odvádzané z premietačky komínom.

[singlepic id=22622 w=520 h=350 float=center]

A takto vyzerá vnútro premietačky.

[singlepic id=22623 w=520 h=350 float=center]

Štefan Bobor kontroluje, či je všetko v poriadku, po tom ako si dali premietačky povel a po skončení prvého dielu filmu sa spustil druhý.

[singlepic id=22626 w=520 h=350 float=center]

Ak má film iba jedno predstavenie, premietač môže jednotlivé diely začať od seba odlepovať už počas premietania a pripraviť ich na cestu do ďalšieho kina.

[singlepic id=22627 w=520 h=350 float=center]

Takto to vyzerá v miestnosti nad hľadiskom, za malými oknami, z ktorých vychádza úzky pás svetla.

[singlepic id=22628 w=520 h=350 float=center]

Text a foto: Martin Palkovič

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články