Záujemcovia o nové pracovné miesta i žiaci základných škôl by mali zbystriť pozornosť. Na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch sa bude vo štvrtok 22. októbra konať Burza práce a informácií. Organizátori z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny chcú touto cestou osloviť, informovať a najmä usmerniť rozhodovanie študentov pri voľbe strednej školy, predstaviť zamestnávateľov v regióne a prezentovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie i svoju vlastnú činnosť. 

Plagát BP

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972