Bobor v Piešťanoch a okolí žije opätovne už niekoľko rokov. Prvé fotografie sme zverejnili roku 2015, pričom tu už boli o niečo skôr a odvety si spravili svoje hrady na Sĺňave vo Výsadbe, na Vtáčom ostrove, na Obtokovom ramene Váhu, ale aj pod elektrárňou v Hornej Strede. Obyvatelia nám už pred pár mesiacmi hovorili, že videli bobra aj v Dubovej pri Mikrorajóne. Teraz sme do redakcie dostali unikátne zábery bobra z tejto lokality, ktoré nám poslal poslal náš čitateľ David Tekeli.

Podľa vyjadrení znalcov prírody bobrom chutia aj ovocné stromy, preto sa zdržujú v Dubovej pri Mikrorajóne. Na pravom brehu potoka našli opustenú záhradu, kde môžuc chodiť hodovať.

Bobor vodný je najväčší hlodavec v Európe a na severnej pologuli. Jeho telo je prispôsobené na život vo vode. Napriek ohromnej rozmnožovacej schopnosti bol bobor v 18. a začiatkom 19. storočia takmer vyhubený a to nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Bobor bol vždy zabíjaný k čomu prispeli povery. V 17. storočí na území Slovenska bobor nebol ničím výnimočným.  Bol bežne sa vyskytujúcim druhom najmä v podunajskej nížine. Opätovne hlásený výskyt bobra bol na Dunaji v roku 1985.

Bobor dokáže plávať rýchlosťou 7 km za hodinu a podľa niektorých zoológov vydrží pod vodou až 12 minút. Žije v teritóriách o celkovej dĺžke až 2 km v závislosti na charaktere krajiny. Aktívni sú za súmraku a v noci. Bobor za noc dokáže prejsť do 20 km, ale priemerne sa pohybuje na vzdialenosť 5 km. Stavia si hrady, alebo polohrady, prípadne le vyhrabe noru, ktorá má niekoľko otvorov.

Bobor je bylinožravec. Žerie celoročne čerstvú vegetáciu, pričom v zimných mesiacoch ju nachádza v lykovej časti a mladej kôre stromov a kríkov.  Nie je však ničím výnimočným, že za potravou chodí i na polia. Nepohŕdne kukuricou, cukrovou či kŕmnou repou, ale ani obilím a slnečnicou, pričom v obľube má aj ovocné stromy.

Viac o bobroch sa dozviete v článku na stránke SRZ Trnovec, do ktorého poskytol informácie Tibor Benčič zástupca šéfredaktora časopisu Poľovníctvo a rybárstvo.

-red- Video: David Tekeli Zdroj: SRZ Trnovec

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972