Klub slovenských turistov TJ Bezovec pozýva všetkých milovníkov prírody na 37. ročník tradičného Blatového pochodu, ktorý sa uskutoční už túto sobotu 21. novembra. Štart bude v  Piešťanoch, pri železničnej stanici (Reštaurácia U Vrabca od 7:00 do 9:00 hod) a 35 km trasa povedie cez Piešťany smerom na Havran, ďalej na Humništia, cez Holý vrch a Ovčiu skalu do Studenej doliny a cez Hlohovec, Soroš do cieľa, ktorým bude hlohovský Jašter.

Alternatívne je možné dopraviť sa autobusom aj z Piešťan do sedla Havran a absolvovať skrátenú trasu Havran – Jašter. V takom prípade je štartovná registrácia na kontrole v Hostinci Havran. Celá trasa vedie po turisticky značených chodníkoch. Iba pred cieľom Jašter sa za kolovou značkou Hlohovec, Soroš (na štátnej ceste č.514) odbočí z červenej TZT a pokračuje sa cca kilometer po štátnej ceste č. 514  a 507 až ku vieche Jašter. Alternatívne je možné odbočiť z červenej TZT už na kopci, nad Sorošom, chodníkom vpravo do borovicového lesa a cez tento les sa chodníkom dostať až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter. Z vinohradu je možné prejsť chodníkom cez pole až do Viechy Jašter. Táto alternatívna trasa je vyznačená červeno-bielymi fáborkami a býva využívaná pri turistických akciách Pochod FOFR a Pochod mikroregiónom Poniklec.

 

Predbežná dlhodobá predpoveď počasia hovorí, že týždeň pred Blatovým pochodom má byť bohatý na dážď, tak je celkom pravdepodobné, že názov akcie sa naplní a na turistických chodníkoch bude dostatočné množstvo blata a blatových úsekov. Tomu je treba prispôsobiť aj oblečenie a výstroj.

-inf-/Zdroj: turistika.hlohovecko.sk, foto: archív PNky

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972