“Príroda je mocné čarodejka”, tento citát mi príde sprofanovaný, ale dokonale vystihuje pravidelný jav, ktorého svedkom môžete byť v tomto období, hlavne skoro ráno na Kolonádovom moste. Holanďania ho volajú “the summer snow”, u nás skôr poukazuje na krátky, ale s pohľadu bytia naplnený život.
FullSizeRender
Druhý augustový týždeň sú tento rok chodníky “kúpeľného mosta” pokryté miestami súvislou vrstvou uhynutých “múch, molí či motýľov” ako ich volajú laici. Nejde však o ekologickú pohromu spôsobenú civilizáciou, ani masívne premnoženie neznámeho škodcu. Sú to mŕtve podenky, presnejšie ich dospelé jedince. Biologicky patria patrí rad Podenky do triedy Hmyz. Latinský názov radu podenky je Ephemeroptera. Odvodený je od gréckeho slova efeméros, teda “krátko žijúci, mizivý” (efemérny). A taký presne život podenky v tomto štádiu je. Podenka, (druhová špecifikácia nie je predmetom tohoto
materiálu), ako všetok hmyz prechádza počas svojho špecifického vývojového cyklu
viacerými štádiami.

IMG_3673 Samička po oplodnení do vody znáša vajíčka, s ktorých sa po krátkom čase liahnu larvy. Tie predstavujú významný zdroj potravy pre ryby. Vývoj lariev trvá, v závislosti od druhovej príslušnosti až desať mesiacov. Na konci tohto štádia sa priamo z lariev liahnu dospelé jedince, imága, alebo lietajúce larvy, subimága (podobajú sa na dospelé podenky, ale ešte raz, behom niekoľkých hodín zvlečú chinínovú vonkajšiu schránku).

Dospelé jedince žijú len niekoľko hodín, spravidla počas noci. Nie sú schopné prijímať potravu. Jediné, čo im ich pud prikazuje je v rojoch tancovať nad vodnou hladinou a nájsť si vhodného partnera opačného pohlavia. Po milostnom akte samičky nakladú na hladinu rieky, aj Váhu vajíčka a spolu so samčekmi letia za svetlom „kolonádového mosta“, kde hromadne hynú. Osud generácie ráno spečatia hladné vtáky, vietor, a niekedy aj metly technických služieb… Ale život podeniek sa neskončil. Práve naopak, opäť sa začal. Pod hladinou rieky sú nakladené milióny vajíčok a cyklus života pokračuje…

Dovidenia o rok v auguste.

FullSizeRender

Text a foto (c): Dušan Knap
Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, n. o.

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972