Connect with us

Koktail

Bicykel je v našich mestách ideálnym dopravným prostriedkom

Published

on

Peter Medveď je riaditeľom nadácie Ekopolis, ktorá súťaž Do práce na bicykli významne podporuje a na Slovensku patrí k jej iniciátorom. Pre Ekopolis je súťaž jednou z viacerých aktivít, ktorými sa nadácia usiluje o rozvoj nemotorovej dopravy. Z ďalších aktivít sú to napríklad podpora lokálnych cykloiniciatív, certifikácia turistických služieb Vitajte, cyklisti!, prevádzka e-trojkoliek Triximobil, projekty na trase EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, rozvoj know-how v oblasti plánov mobility, distribúcia automatických sčítačov cyklistov a chodcov. Ekopolis je členom Európskej cyklistickej federácie.

Čo Ekopolis plánuje do budúcnosti pre podporu rozvoja bicyklovania na Slovensku?
Tému rozvoja bicyklovania, cyklotému považujeme za jednu z našich nosných tém. Aktivity v rámci našej kampane Na Bicykle, ktorú v tomto období pripravujeme, posilnia vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporia rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Kampaň bude stáť na 4 pilieroch. V prvom rade ide o osvetu a zapojenie širokej verejnosti, zvyšovanie bezpečnosti na cestách prostredníctvom súťaže Do práce na bicykli, aktivít počas Európskeho týždňa mobility, Cyklofestov a ďalších podujatí. Prostredníctvom grantov by sme radi podporovali zlepšenie cyklotrás, obnovu značenia a cyklistickej infraštruktúry. Ďalej budeme realizovať odborné a vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť, sieťovacie a „experience sharing“ aktivity pre cykloiniciatívy. V neposlednom rade to bude spolupráca s inštitúciami verejnej správy v oblasti cyklo agendy na celoštátnej aj regionálnej úrovní.

Chodíte do práce na bicykli?
Áno, často. A treba povedať, že práve akcia Do práce na bicykli bola aj pre mňa dôležitým momentom, prečo som si dochádzanie do práce a celkovo pohyb po meste na bicykli obľúbil. Aj keď na bicykli som jazdil aj predtým, tak od minuloročnej sezóny ho používam takmer každodenne po celý rok, pokiaľ nie je príliš veľký mráz. Keď sa to dá v Dánsku, Nórsku, či Fínsku, prečo by to nešlo u nás?

Predtým ste na bicykli nejazdili?
Viac rekreačne a na cykloturistiku. Prvú väčšiu výpravu sme urobili s priateľmi ešte počas vysokej školy začiatkom 90. rokov, z Bratislavy do chorvátskej Puly. V posledných rokoch veľa bicyklujem po Slovensku. A často aj na Morave a v Čechách, kde v mnohých regiónoch nájdete výborné trasy a služby pre cyklistov. Spoznávanie krajín na bicykli je skvelé, prejdete celkom veľké vzdialenosti, ale máte čas aj na detaily a pôžitky. Napríklad na “vinné stezky” na Morave sa dá vyraziť aj na víkend a ešte som nestretol nikoho, kto by takýto výlet ľutoval.

Dajú sa porovnať podmienky pre cykloturistiku na Slovensku a Čechách?
Na Morave a v Čechách sú v tomto smere ďalej. Objektívne treba povedať, že na rozvoj cyklotrás sú tam lepšie východiská. Menej náročný terén a historicky lepšie vybudovaná sieť vidieckych aj lesných ciest, ktoré často stačí len vyznačiť. A tiež dlhšie tradície v domácom cestovnom ruchu. Nevyužitý potenciál cykloturistiky na Slovensku je stále obrovský. Je dobré si uvedomiť, že cykloturista patrí k najvďačnejším návštevníkom regiónu. Vyhľadáva miestne zaujímavosti, často je hladný a smädný. Napríklad podľa údajov Európskej cyklistickej federácie, cykloturista utratí už na jednodňovom výlete v priemere 15-20 €, ktoré ostávajú v regióne.

Poďme späť k cyklodoprave v mestách. Čo podľa by podľa vás bolo potrebné, aby viac ľudí vymenilo auto za bicyklel?
Z vlastnej skúsenosti si myslím, že vo väčšine miest na Slovensku je bicykel pre priemerne zdravého človeka už aj dnes ideálnym dopravným prostriedkom po veľkú časť roka a tiež sa dá oveľa viac chodiť jednoducho pešo. Iste sa oplatí premyslieť si bezpečnejšie si trasy, ale ak práve nejdete na rodinný nákup, tak auto vôbec nemusí byť prvou samozrejmou voľbou. Čas jazdy je v porovnaní s autom absolútne porovnateľný, človek urobí čosi pre svoje zdravie aj pre prostredie a odpadajú ťažkosti s parkovaním. A s čoraz dostupnejšími elektrobicyklami sa ani nenadriete.

Samozrejme, pre bežné a bezpečné využívanie bicyklov, najmä ak chceme bicyklovať s deťmi, veľmi chýbajú štandardné cyklotrasy a ďalšia infraštruktúra. Jednoducho cyklista u nás stále nemá pocit, že je bežnou a vítanou súčasťou cestnej premávky. V mnohých mestách, kde kvalite života prikladajú skutočný význam, je cyklodoprava a verejná doprava uprednostňovaná. Verme, že v tomto ohľade sa aj na Slovensku podarí dosiahnuť podstatnú zmenu. Nakoniec aj súťaž Do práce na bicykli je okrem toho, že ide o zábavu, predovšetkým správou pre kompetentných, aby pri vytváraní lepších podmienok pre cyklistov neostávalo len pri slovách.

-Zdroj a foto: Do práce na bicykli-

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články