Balneologické múzeum Imricha Wintera pripravuje v utorok 30. januára slávnostnú prezentáciu nového vydania knihy Adam Trajan Benešovský „Uzdravujúce Piešťanské kúpele“, ktorá bola vydaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Podujatie chystá múzeum spolu s Trnavským samosprávnym krajom na utorok 30. januára o 17.00 hodine. Uskutoční sa v priestoroch zborového centra BETEZDA na Štefánikovej ulici číslo 2 a v spolupráci s piešťanským cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Preklad známeho oslavného diela o piešťanských kúpeľov z roku 1642 z pera spisovateľa a protestantského kňaza, pôsobiaceho v neďalekých Drahovciach obsahuje latinský originál, ale aj slovenský a nemecký preklad básne.

-inf/Zdroj a grafika: Balneologické múzeum Imricha Wintera- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972