Balneologické múzeum nesie čestné meno svojho zakladateľa Imricha Wintera, slávnostné pomenovanie zorganizovalo spolu s Trnavským samosprávnym krajom na štvrtok 15. júna. Pri tejto príležitosti bola odhalená busta mladšieho z bratov Winterovcov a sprístupnená expozícia mapujúca jeho život a činnosť Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. Okrem toho sa uskutočnila aj prezentácia knihy Winterovci a Piešťany.

Z histórie múzea.

Vznik múzea je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej len PMS) a vznik múzea iniciovali Imrich Winter (1878 – 1943) a jeho blízky spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk (1886 – 1955). Jedným z hlavných dôvodov, ktorý ich k tomu viedol, bola snaha priblížiť návštevníkom kúpeľov históriu a kultúru kúpeľov, ich najbližšieho okolia ako aj osobitosti prírody tejto oblasti.

Začali zbierať predmety prezentujúce ľudovú kultúru, archeologické nálezy, artefakty dokumentujúce dejiny kúpeľov a takto položili základ muzeálnych zbierok. Vďaka podpore Ľudovíta Wintera a priamej zainteresovanosti jeho brata Imricha sa podarilo už 21. júna 1928 vystaviť v priestoroch Kúpeľnej dvorany – Kursalónu – zozbierané muzeálne predmety.
-red/Zdroj: Balneologické múzeum Imricha Wintera-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972