Teplický parčík pri Gymnáziu Pierra de Coubertina sa v pondelok 12. júna o 17.00 hodine stane dejiskom slávnostného odhalenia objektu PAS – pocta Antonovi Srholcovi. Autorom diela a aj myšlienky vytvorenia pamätníku je miestny výtvarník Pavol Bratranec, ktorý chce touto cestou pripomenúť prínos dobrého a obetavého človeka s neľahkým osudom. Inštalácia bude pozostávať z písmen AS, ktorých spojenie tvorí znak ryby, ako známeho symbolu ranného kresťanstva. Viac o dôvodoch prečo sa umelec rozhodol pre vytvorenie diela sa môžete dočítať v našom rozhovore

„Anton Srholec namiesto sebaľútosti obetoval svoj život druhým, začal doslova zdvíhať tých najposlednejších ľudí z ulice a neváhal im podať pomocnú ruku. Videl tých, ktorých často nechceme vidieť, tvárime sa, že neexistujú a sú hanbou národa, no on ich neprestal považovať za ľudí a svojou humánnosťou im dával nádej do života. Ukázal im, že nie sú v úplne bezvýchodiskovej situácii a naozaj veľa bezdomovcom pomohol z ulice naspäť do života. Objekt by mal okrem Antona Srholca pripomínať aj všetkých dobrých ľudí, pretože verím, že dobrí ľudia na Slovensku stále sú a nič na tom nezmení ani neustále napádanie zlobou, povrchnosťou a nenávisťou. Som presvedčený, že je to pre nás v dnešných časoch veľmi potrebné a dôležité,“ povedal počas rozhovoru výtvarník a autor sochy Pavol Bratranec.

-lt/Zdroj: Pavol Bratranec/Foto: lt, Pavol Bratranec-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972