Koktail

Aktivista bude hovoriť aj o budúcnosti ne-peňazí

By 19. septembra 2012No Comments

Začiatkom septembra sa uskutočnilo prvé stretnutie piešťanských aktivistov a členov občianskych združení s názvom Spoločne pre Piešťany – Spojme sa pre dobré. Jeho organizátormi boli členovia OZ Sieť dobra v spolupráci  Čajov­ňou Dob­ro­mila, OZ Pro Ci­vi­tate a Spo­loč­nos­ťou slovensko-indického pria­teľ­stva. Cieľom bolo spoz­nať a spo­jiť spo­ločné vízie aktivistov v Piešťanoch a  vytvo­riť nové uži­točné a pros­pešné pro­jekty, či spojiť sily pri realizácii už jestvujúcich.

[singlepic id=35129 w=520 h= float=center]Na prvé stretnutie prišli dve desiatky členov občianskych združení a aktívnych ľudí z Piešťan a okolia. Činnosť  či nápady odprezentovali Aurel Rusnák z OZ Kvas, Jarmila Staneková z OZ Aksen, Ivan Malek zo Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, študentka architektúry Lívia Gažová a Ľubomír Harmanovský z OZ Sieť dobra. Na záver stretnutia debatovali účastníci o potrebe zmien v spoločnosti a možnostiach ako ju dosiahnuť.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční vo štvrtok  20. septembra o 20:00 h v Čajovni Dobromila. Tento raz je okrem predstavenia aktivít piešťanských združení naplánovaná aj  prezentácia občianskeho aktivistu Daniela Marka na tému Budúcnosť ne-peňazí. Hovoriť sa v nej bude aj o tom ako môžu komunitné meny zmeniť svet ekonomiky a aké alternatívy v oblasti svetovej peňažnej reformy v súčasnosti existujú.

[nggallery id=1915]

Autor: db Foto: ht

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972