Connect with us

Koktail

A. Galovičová: Duševné cvičenia v Piešťanoch

Published

on

Keď som pred časom informovala o nedávnej návšteve indického mesta GOA, v ktorom sú uložené ostatky sv. Františka Xaverského, najväčšieho kresťanského misionára  a najbližšieho spolupracovníka sv. Ignáca, zakladateľa Rehole jezuitov, netušila som, že u nás v Piešťanoch sa už niekoľko rokov pravidelne organizujú duševné cvičenia, ktoré sa uchovali od čias jeho autora sv. Ignáca.

sv. IgnácA tak som neváhala a absolvovala  tento skvostný program pod vedením pátra Leopolda Slaninku od 26. apríla – 1. mája 2016, ktorého sa zúčastnilo 26 veriacich, väčšina z Piešťan.

Čo sú duševné cvičenia? Telesné cvičenia poznáme z telocviku, zo športového prostredia a tréningu, rastú športovcom svaly, ich fyzická zdatnosť, i vôľové vlastnosti a mnohí sa postupne zamerajú na zdravý životný štýl bez alkoholu, fajčenia, uprednostňujú regeneráciu, vitálny spánok bez ponocovania a hulvátstva. Ale je ťažké v našej západnej kultúre dopátrať sa, čo sa schováva za duševnými cvičeniami. Ich prvou fázou je duševná očista.  Sú to mnoho hodinové debaty o Ježišových výrokoch ?  Výmena názorov ako posilniť vieru v Boha? Alebo povinné čítanie Biblie? Či opakovanie modlitieb  s ružencom v rukách niekoľko hodín denne kľačúc  v kaplnke?

46bcbccdb7677Plná zvedavosti som sa teda ubytovala v jednolôžkovej izbe v Dome Spoločnosti Ježišovej na Poštovej.  V svojom živote už od 17. rokov som absolvovala mnohé intenzívne meditačné programy v rôznych kútoch sveta, ktoré sa spravidla viedli v anglickom jazyku, či s prekladom do anglického jazyka. Sedávalo sa zväčša na podložke na zemi, v tureckom sede po celé hodiny. Spalo v ubytovniach s príslušenstvom vonku, ale človek všeličo vydrží, veď chce rozvíjať a lepšie využívať v každodennom živote svoj  mentálny potenciál, neomieľať svoje boľačky,  neotravovať  sociálne prostredie svojimi problémami,  ovládať rušivé myšlienky, toxické emócie a naučiť sa postupne byť pánom svojej mysle, i svojho života. A tak som tušila, že aj sv. Ignác  pripravil duševné cvičenia pre získanie pokoja a duchovnej obnovy.

Preto ma vôbec neprekvapilo, keď nám bolo povedané, že platí po celý pobyt silencium – mlčanie. V sanskrte „mouna“. Čo ma potešilo, že na rozdiel od iných pobytov, tu sa aj mlčanie po celé dni dodržiavalo. Dupľom na izbách, keď každý zostal sám. Na spoločný program, kde sme dostávali niekoľkokrát denne inštrukcie a témy na meditáciu, nás pozývala jemná  hudba s myšlienkami dňa s citlivým výberom pri zobúdzaní a zaspávaní.

Denne sme absolvovali dvakrát zážitkovú meditáciu podľa indického kňaza a psychoterapeuta Anthonyho de Mella. Hneď prvý večer sa ohlásila uspávanka, ktorá začala príbehom, ako boli premožení zajatci týraní, aby zabudli, kto sú, odkiaľ pochádzajú, a poslušne svojim premožiteľom slúžili, ak vôbec týranie prežili.

Aj my sme tu na tejto planéte, mnohí rozpoltení, jedni s presvedčením, že ich vedomie po smrti zhasne ako horiaca sviečka a zostane po nich pár fotografií v rodinnom albume, či urna s popolom. Druhí veria, že ide o zmysluplnosť a vyššie poslanie vzácneho ľudského zrodenia. Po duševnej očiste, uvedomení si svojich tienistých stránok, priznaní si svojich chýb a napáchaných škôd a hriechov, kedy sme druhým ublížili, sme spôsobilí naštartovať  spoluprácu na rôznych úrovniach, uvedomiť si  spojenie s Celkom (teologicky s Bohom), že sme vzájomne spätí a v nepodmienečnej  Láske a svetle poznania rastieme, silnieme a rozpoznávame svoje poslanie. Toto otvorenie sa Jeho láske je jadrom duševných cvičení sv. Ignáca. Posilnenie viery v kresťanstve sa nedeje iba vlastným pričinením a úsilím, ako napr. v budhizme.  Sv. Ignác vypracoval kompletný systém duševných cvičení ako si usporiadať svoj život na mentálnom fundamente sveta. Prítomnosť Ježiša je kľúčová. Nejde iba o vzor, že sa dá ovládať egoizmus a mať pod kontrolou zlo. Ide o možnosť spojenia a uvedomenia si vyššej lásky, s ktorou sa bežne v živote nestretávame.

IMG_3738_resize-640x427Začala som postupne chápať, že je potrebné hlboko sa pohrúžiť do seba a rozšíriť vedomie. Opustiť denný stereotyp a načrieť do duše, objaviť jedinečnosť. Tentokrát však nie v tureckom sede, ani nie so zaťatými zubami prekonávajúc bolesti chrbta, či kĺbov, ale pohodlne na stoličke, či na posteli v svojej izbe, alebo sediac  na lavici v kaplnke a meditujúc so sprievodným slovom v materinskom jazyku pod vedením  cvičiteľa pátra Lea.

Tým výťahom hore však je Ten, ktorý má mnohé mená. A v našej kultúre je otváračom vnútorného zraku Ježiš. Tentokrát to bolo moje prvé duševné cvičenie, kde som sa stretávala v celom priestore Domu Spoločnosti Ježišovej s jeho zobrazením, sochami, i na izbe. V kresťanstve  je jediným Božím vtelením.

V každom duchovnom centre podobne ako v športových areáloch sú obrazy a fotky zakladateľov danej spirituálnej školy, náboženstva, vzorov, majstrov v danej oblasti.  U budhistov je to Buddha a jeho žiaci, u hinduistov je to Šiva, praotec meditácie, a jeho poprední stúpenci, v Ramanaašrame je to popredný indický svätec RamanaMahariši a jeho poprední žiaci, v tenisovom centre sú to popredné hviezdy tenisu, v hokejovej aréne zasa poprední hokejisti.

Keď som si to uvedomila, tak mi od radosti stiekla jedna slza z pravého oka. A ocitla som sa spolu s Ježišom „na inej planéte“, v inej dimenzii, kde niet nespokojnosť, ani strach, či hnev, alebo slabosť, ktoré dobre všetci poznáme tu na Zemi. Pochopila som, aký dar je ukotviť sa vo vlastnej viere, ktorá mnohým z nás bola daná do vienka krstom a ku ktorej sa mnohí i vlažne veriaci, i neveriaci vrátili a vracajú pred úmrtím a volajú farára, aby sa mu vyspovedali. Ale tiež som si uvedomila, že aj keď sme zakúsili za totality krízu v cirkvi, eštebákov prezlečených za kňazov a mnohí hľadajú „polievku pre dušu“ u psychoterapeutov, koučov  mimo cirkvi, často nechápeme cirkev, cirkevnú hierarchiu, kritizujeme jej rozhodnutia, bolo jej veľkým prínosom, že nám dodnes zachovali  jezuiti duševné cvičenia pre lepšie sebapoznanie a usporiadanie svojho života, upevnenie viery, rozpoznanie svojho konkrétneho poslania.

A vôbec, že ešte na Slovensku existujú kňazi, ktorí rozpoznali svoje poslanie udržať pre nás  tradičnú cestu viery v Ježiša a mnohým pomohli udržať sa a nespadnúť  do konzumu, materiálneho  fundamentu sveta, či do subhumánnosti.  A za to zo srdca ďakujem a lepšie chápem tajuplnú koincidenciu, zhluk udalostí, kedy dokážeme pozdvihnúť zrak hore a zachytiť „medzeru“, pocítiť Lásku, vyjsť zo zachodených koľají a zastaviť sa.

Anna Galovičová, ilustr. foto:duchovne-cvicenia.jezuiti.sk, archív A. Galovičovej

 

 

 

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel štvrtý: Poštová známka

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Poštová známka s námetom obrazu

Po všetkých týchto peripetiách obrazu, už verejne známeho, stále nebol naplnený sen viacerých obdivovateľov, aby obraz bol aj na poštovej známke. Ale všetko má nejako svoj čas a treba byť trpezlivý. V roku 2011 bol KF 52-01 poverený usporiadať Dni filatelie Slovenska, čo sa aj uskutočnilo. Klub oslovil po prvý krát SLK aby sa podieľali na príprave a prezentácii DFS, čo sa aj podarilo. Podľa vyjadrení viacerých boli dni úspešné po stránke odbornej (katalóg prednášok, príležitostné tlače, ppp) i spoločenskej. Počas obedňajšej prestávky DFS hostia a organizátori boli pozvaní na obed ho hotela Thermia Palace. Obed bol podávaný za dlhým stolom s výhľadom na obraz Alfonsa Muchu „Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia“.

Uprené pohľady stolujúcich na obraz, a debata o jeho osudoch ma ubezpečili, že sa stane, čo sa má stať. Stalo sa, v emisnom pláne roku 2015 sa objavil v emisii umenie: Obraz Alfonsa Muchu v hoteli Thermia Palace v Piešťanoch. A bol som nesmierne rád, že autorom a rytcom známky bude opäť majster Ferko Horniak. K dispozícii pre autora boli fotografie v miestnom múzeu, ďalšie si urobil majster Horniak. Spolupráca po všetkých stránkach fungovala (Mesto Piešťany, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Klub filatelistov, Balneologické múzeum), stretnutia, diskusie o obraze, pečiatkach, pohľadnici A5, FDC i obálke formátu A5 s prítlačou. A všetko to, čo je treba k dobre pripravenej prezentácie známky, teda program, pozvánky, priestory a tlače.

Obálka na zásielky formátu A5, pre potreby SLK Piešťany, na zasielanie do cudziny. Natlačená známka nemá výplatnú hodnotu

K výstave boli použité zberateľské materiály, napr. poštové známky, bankovky, drobné tlačoviny zo zbierok múzea a členov Klubu filatelistov 52-01 Piešťany. Ďalšie vystavené materiály boli z Moravského múzea v Ivančiciach, a z Poštového múzea Praha. Za výstavu patrí Balneologickému múzeu a jeho riaditeľovi PhDR. Vladimírovi Krupovi absolutórium.

Súčasťou programu prezentácie bolo aj vyhlásenie najkrajšej poštovej známky za rok 2014 a teda aj používanie ďalšej, tretej príležitostnej pečiatky.

Na snímke v strede veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Lývia Klausová, vľavo autor poštovej známky František Horniak a vpravo riaditeľ Poštového múzea v Banskej Bystrici Richard R. Senček .

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a sprievodné slovo k výstave urobil riaditeľ BM PhDr. Vladimír Krupa, ktorý zvlášť privítal veľvyslankyňu Českej Republiky na Slovensku, pani Lýviu Klausovú a zástupcov Minister-stva dopravy a výs-tavby a Slovenskej pošty a Poštového múzea.

Dve ukážky pripravených pohľadníc A. Muchu, pre zákazníkov bol rezervovaný priestor k využitiu podľa vlastných požiadaviek.

Z výstavy sa účastníci presunuli do hotela Thermia Palace, kde bola už v plnej prevádzke poštová priehradka Pofisu, pripravený kultúrny program a vykonaný akt krstu známky. Túto časť moderoval riaditeľ hotela Josef Provázek, ktorý opätovne privítal hostí a účastníkov prezentácie.

Predohrou samotnej inaugurácie známky bola vernisáž výstavy Z tvorby Alfonsa Muchu, ktorá sa konala vo výstavných priestoroch Balneologického múzea vo vile dr. Lisku. Popri skvelých ukážkach Muchových diel, zapožičaných Muzeom Brněnska v Ivančiciach, boli vystavené početné fotografie, dokumentujúce vzťah Majstra k Piešťanom a tiež ukážky jeho známkovej tvorby, ktoré poskytlo Poštovní muzeum z Prahy.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel tretí: Nájdenie ukradnutého diela

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Čas plynul, informácií stále nebolo, ale vyšetrovatelia istotne nezahálali a podľa všetkého bolo do pátrania zapojených viac krajín a na viacerých stupňoch polície. Okrem slovenskej polície aj minimálne česká a rakúska polícia. Koordinácie zrejme na úrovni Interpolu.

Nebyť toho, nebola by v roku 2004 zachytená informácia o tom, že sa nachádza v Karlových Varoch.

Bolo potrebné jednať premyslene a opatrne, aby pri podozrení že polícia má informácie, neprišlo k likvidáciu obrazu, resp. k jeho vážnemu poškodeniu.

Takto sa vec vyvinula: Dvaja muži mali obraz predať kupcovi (asi nasadenému) za 95.000 € na parkovisku Devět křížú neďaleko Brna. V čase kedy malo prísť ku stretnutia predávajúcich a kupujúceho, sa stala dopravná nehoda neďaleko toho parkoviska. Z toho dôvodu tam boli aj policajné vozidlá, čo bolo dôvodom, že predávajúci zmenil dohodnuté miesto na parkovisku pri brnenskej Hypernove. Tam sa stretnutie aj uskutočnilo a tam aj Česká polícia zakročila pri odovzdávaní obrazu, ktorý prevzala.

Vo vyšetrovacej väzbe sa ocitli podnikateľ Ondrej G. (43 r.) a nezamestnaný Jaroslav B. (33 r.). Zlodej obrazu však stále uniká, lebo je neznámy.

Záverom tejto časti možno konštatovať, že popri policajných orgánoch k nájdeniu obrazu prispeli aj zberatelia a kúpeľní pacienti, lebo dali na verejnosť nielen informáciu o krádeži, ale aj to, ako ukradnutý obraz vyzerá. To bolo veľmi dôležité preto, lebo obraz za takmer 70 rokov, neopustil miesto, kde bol osadený. Bez nadsádzky možno konštatovať, že pomohla pátracia pohľadnica.

Článok v Novom čase 18.XII. 2004 o nájdení obrazu.

Pod dojmom toho, ako rýchlo sa minula „pátracia pohľadnica“ vydal náš klub filatelistov pohľadnicu „radostnú“ k nájdeniu a následnému vráteniu obrazu do hotela Thermia Palace. Rozdiel bol v tom, že na tejto pohľadnici bol už obraz umiestnený na pôvodnom mieste, v jedálni, a v pravom hornom rohu je portrét autora obrazu A. Muchu. Úspech s predajom sa nezopakoval.

Pravdou je, že tlač nemala takú kvalitu ako pôvodná. Média aj v tomto prípade venovali nálezu obrazu pozornosť a polícia sa k veci verejne nevyjadrila preto, že prípad nie je uzatvorený, kým nie je známy a pred súd postavený ten, čo obraz ukradol.

Vďaka naliehaniu riaditeľa Balneologického múzea Slovenské liečebné kúpele urobili potrebné kroky aby bol obraz zapísaný ako kultúrna pamiatka, bol zaevidovaný v zozname kultúrnych pamiatok a po návrate z reštaurátorského ateliéru zaevidovaný do majetku SLK Piešťany, vrátane jeho ceny.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Koktail

Muchov obraz v Thermia Palace – diel druhý: Krádež

Published

on

By

V štvordielnom seriáli, ktorého autorom je Alexander Urminský, prinášame napínavý príbeh obrazu svetoznámeho umelca Alfonsa Muchu, ktorý môžu obdivovať návštevníci hotela Thermia Palace.

Keď sa z médií ozvala správa, že v noci na 19.10.2000 bol obraz ukradnutý, bol to šok asi pre všetkých čo ten obraz poznali, či o ňom vedeli a viacerí mi aj volali, či nebudú vyšetrovaní keď si boli obraz pozrieť, či tam nie je kamera?

Repro a montáž pohľadnice so vzducholoďou.

V kúpeľoch preverovali či a ako je obraz vedený v inventúre majetku, v akej hodnote a či je evidovaný a chránený ako pamiatka? Zistili iba to, že nie je v evidencii o ňom ani zmienka , ani nie je vedený ako pamiatka. Bola to silná káva pre zodpovedných na ich nezodpovednosť.

Krátko na to, bola v Balneologickom múzeu prezentácia môjho kalendára Piešťany na historických pohľadniciach 2001, kde sme sa stretli viacerí priatelia filatelisti i múzejníci.

V debate som im spomenul skutočnosť, ako po krádeži vzácnych obrazov z galérii v Budapešti, maďarská pošta vydala sériu známok a hárček, ktorý po niekoľkých rokoch napomohol k vypátraniu obrazov a ich vráteniu galérii.

Janko Bosák mi vtedy položil otázku, že prečo by sme to nemohli urobiť aj my, Slovensko? Moja odpoveď bola, žeo vydaní známky nerozhodujeme my, ani nikto v Piešťanoch, a než by to prešlo dvomi komisiami ministerstva, a umeleckým spracovaním a výrobou, uplynul by možno aj rok, ale pohľadnicu by sme mohli spolu s múzeom navrhnúť a vydať čo najskôr.

Rozkrútilo sa koleso a za pár dní bol návrh na pohľadnicu, texty v šiestich jazykoch s výzvou k Interpolu pripravený. Našu konečnú podobu pohľadnice, aby bol obraz pred objektom hotela, nie v interiéri hotela Thermia, graficky spracovala agentúra RePublic a vytlačila Stiva v počte 10.000 kusov.

Bola k dispozícii v kúpeľoch, v múzeu a v mestských kultúrnych ustanovizniach, niekde sa predávala, niekde rozdávala. Za pomerne krátky čas jej nebolo. Veci sa chytili média, vrátane televízie, ale aj časopis Zberateľ, brnenský Orbis Pictus, ba aj Štúdijná galéria Alfonse Muchy a p.ing. Jiří Koukal, z KF v Žďár nad Sázavou a ďalší.

Pátracia pohľadnica

Šok z krádeže postupne vyprchal, okrem domiénok a podozrení žiadne oficiálne informácie neboli. Vyšetrovatelia kontaktovali osoby z riaditeľstva kúpeľov a zrejme aj službukonajúce osoby v ten deň i noc. Zverejnené bolo len to, že obraz bol vyrezaný z rámu a zrejme zrolovaný, pre jeho rozmery. Tiež bola informácia o použitom rebríku a o pootvorenom okne na jedálni z ktorej bol ukradnutý obraz. Obraz je dlhý 375 cm a vysoký 150 cm, jeho tvar je zrejmý z obrázkov.

V treťom pokračovaní seriálu Muchov obraz v Thermia Palace sa dozviete viac o tom, ako sa obraz podarilo vrátiť na jeho pôvodné miesto.

Text: Alexander Urminský

Continue Reading

Reklama

Populárne články