História

Vznik Československa neoslavujú Piešťanci už od vojny

By 28. októbra 2013No Comments

Jednou z mála pripomienok prvej Československej republiky je lipa na Námestí slobody. Zasadili ju tam 28. októbra pri príležitosti osláv štátnej samostatnosti. Dnes uplynulo 95 rokov od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.

[singlepic id=48618 w=520 h=340 float=center]

Počas osláv vzniku ČSR sa o  kultúrny program starali členovia združenia Sokol

Na rozdiel od susedov sa u nás pri tejto príležitosti nekonajú takmer žiadne oslavy. V medzivojnovom období však vzikom ČSR žili aj Piešťany. „Okresný osvetový sbor so všetkými miestnymi spolkami a korporáciami usporiadal oslavy dňa slobody. Na programe: bohoslužby vo všetkých kostoloch, vojenská prehliadka a slávnostná akademia v kúpeľnom divadle,“ píše o 28. októbri 1933 kronikár.

O rok neskôr podľa dobových záznamov pri tejto príležitosti predniesol slávnostnú reč starosta Alexander Šindelár. „Oslavy boly poriadané bez hudby, keďže štát truchlil nad smrťou vodcu bratského štátu jugoslávskeho kráľa Alexandra I. Sjednotiteľa.“

V roku 1936 zahájili slávnosti už 27. októbra večer, keď „robotnícka telocvičná jednota usporiadala telocvičnú akadémiu v Robotníckom dome a telocvičná jednota Sokol akadémiu v kúpeľnom divadle.“

Vznik ČSR si v Piešťanoch pripomenuli aj po II. svetovej vojne. „Národný front v Piešťanoch po 7. rokoch poroby znovu oslavuje deň svojej samostatnosti po prvykrát v slobodných a zmenených pomeroch. Bolo konané verejné shromaždenie na Námestí Stalina, kde bol vypočutý prejav prezidenta republiky. Slávnú reč predniesol profesor Karol Rovan.“

Po roku 1948 však dostali prednosť iné sviatky.

Zdroj: Kronika Piešťany 1933-1949 Foto: Piešťany-History

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972