Vedeli ste, že… V roku 1922 vyšla v New Yorku brožúra o Piešťanoch

11. novembra 2012 Off Od

Útly titul Pistyan napísal kurátor etnologickej sekcie Brooklinského múzea Stewart Culin. V New Yorku sú dodnes uložené listy, ktoré do USA posielal z Piešťan.

Zakladateľa modernej etnografie zaviedol do vtedajšieho Československa jeho záujem o ľudové oblečenie. Spolu so spoločenskými hrami rôznych etník boli odevy hlavným bodom jeho záujmu.

V medzivojnovom období bol piešťanský a krakovský kroj považovaný za najkrajší na Slovensku. Najmä vyššie postavené vrstvy si na ňom cenili vyspelú výšivkársku techniku. Pri rôznych spoločenských udalostiach si ho obliekali aj Slováci žijúci v Spojených štátoch amerických.

Práve tam prišiel významný etnograf do kontaktu so Slovenskom a pri jednej z pracovných ciest do Európy navštívil aj Piešťany. Okrem cenných poznatkov o ľudovom oblečení priniesol do Brooklinského múzea aj rôzne artefakty.

V liste z Piešťan, ktorý je prístupný na webe múzea paradoxne nepíše o našom meste, ale o výstave afrického umenia, ktorú navštívil v Paríži.

Text: Martin Palkovič Foto: wikipedia.org

REKLAMA