História

Premena Piešťan na mesto mala stáť 37 miliónov

By 21. októbra 2013No Comments

Dnes si pripomíname 68. výročie inštalácie Piešťan na mesto. Slávnostný akt sa uskutočnil 21. októbra 1945. Súvisel s ním program na výstavbu na najbližších päť rokov. V rámci neho bolo naplánovaných niekoľko dôležitých projektov v celkovej hodnote prevyšujúcej 37 miliónov korún.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6pJW1Wrt8UQ[/youtube]

Jednu z najdôležitejších udalostí v histórii nášho mesta zachytáva kronika aj dobový filmový žurnál.

„Podpredseda vlády Ursíny prirovnal toto povýšenie k pasovaniu čestných mužov na rytierov. Apeloval na to, aby sa náš slovenský ľud stal ozaj takým rytierom, po tejto najhroznejšej vojne sveta,“ hovorí sa v zázname Československej filmovej kroniky, ktorý bol nedávno zverejnený na facebookovej stránke Piešťany – History.

Zástupca štátu Ladislav Šimovič pri tejto príležitosti odovzdal vtedajšiemu predsedovi miestneho národného výboru Jánovi Daňovi „ako predstaviteľovi obce Piešťany, povýšenej na mesto ako insigniu mesta reťaz s odznakom mesta,“ spomína mestský kronikár.

REKLAMA

rekl-komenskeho

Ďalej píše: „V rámci tohto slávnostného zasadnutia širší výbor sostavil si program na výstavbu mesta Piešťany, ktorý má byť uskutočnený do 5 rokov. Do programu boly pojaté nasledovné práce: Predĺženie hlavného kanalizačného sberača s nákladom 5,000.000.- Kčs, postavenie nového bitunku s nákladom 6,000.000.- Kčs, sriadenie dobytčie tržište s nákladom 500.000.- Kčs, upravenie ulice Roosweltovej s nákladom 4,000.000.- Kčs, postavenie kultúrneho domu s nákladom 5,000.000.- Kčs, stavba tržnej haly s nákladom 2,000.000.- Kčs, regulácia ulice Nitrianskej a sriadenie tržného námestia s nákladom 1,500.000.- Kčs, spojenie ulice Bernolákovej s ulicou Malinovského s nákladom 2,700.000.- Kčs, rozšírenie vodovodnej siete s nákladom 2,500.000.- Kčs, rozšírenie kanalizácie s nákladom 2,000.000.- Kčs, stavba štátnej nemocnice, príspevok mesta na vykúpenie pozemkov 700.000.- Kčs, výkup pozemkov pre podporu priemyslu s nákladom 250.000.- Kčs, stavba hasičskej strážnice a doplnenie výstroja v sume 2,000.000.- Kčs, stavba športového stadionu v sume 3,500.000.- Kčs; Uskutočnenie tohto investičného programu vyžaduje 37,650.000.- Kčs.“

Zdroj: Kronika Piešťany 1933-1949

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972