Connect with us

História

Mlynárska história – 10. Ďalšie organizačné zmeny v rokoch 1958 – 1959

Published

on

V mlynskom a pekárenskom priemysle prišlo začiatkom roku 1958 k novému organizačnému usporiadaniu. Rozhodnutím Povereníctva potravinárskeho priemyslu v Bratislave (zrejme po dohode s Prahou) boli zrušené Západoslovenské mlyny n.p. a Piešťanské pekárne n.p. Piešťany a dňom 1.1. 1958 sa ustanovili Západoslovenské mlyny a pekárne n.p. Piešťany.

Ich riadením bol poverený Štefan Kuropka, ktorý predtým pracoval v mlynskom odbore v rámci Nitrianských mlynov a lúparní. Podnik bol obdobou Považských mlynov n.p. Riadil mlynskú, cestovinársku a pekársku výrobu od Sládkovičova po Liptovský Hrádok. Nepatrili k nemu mlyny na území Bratislavy a pekárne v rajóne Malaciek. Napriek týmto mnohým, často nepremysleným reorganizáciám, podnik postupne napredoval a snažil sa zefektívniť svoje výrobné a riadiace činnosti. V dôsledku [singlepic id=10045 w=320 h=240 float=left]koncentrácie výroby do rekonštruovaných výrobní s väčšou kapacitou, sa vytvárali podmienky na rušenie prebytočných výrobných prevádzok. Uskutočnila sa ďalšia rekonštrukcia v mlyne Piešťany a to čiastočná u pšeničného a celková u ražného mlyna. V roku 1958 prebehla rekonštrukcia a výstavba výrobne trvanlivého pečiva- keksárne, počas ktorej boli dodané a namontované nové výrobné linky na výrobu piškót a suchárov. Pôvodne prízemná budova bola zvýšená o jedno poschodie, ktoré nová technológia potrebovala. Na vykrajované a lisované sušienky bola namontovaná infralinka s elektrickým ohrevom a chladením. Nové automatické baliace stroje z výroby NDR umožnili výrazne zvýšiť kapacitu výroby a produktivitu práce. Vo výrobe cestovín sa kapacita zvyšovala postupne a v roku 1959 v porovnaní s rokom 1945 dosiahla 5 násobok. Podnik tak prevádzkoval cestovináreň s najvyššou výrobnou kapacitou na Slovensku. Priebežne boli rekonštruované pekárne v Trenčíne, Trnave, Senici, Skalici a v Novom Meste nad Váhom s cieľom zvýšenia výroby.

[singlepic id=10044 w=320 h=240 float=right]V tom čase bolo v Piešťanoch vytvorené „Združenie mlynov a pekární“ s právomocami rozpisovania a následného vyhodnocovania plánovaných úloh aj pre ostatné podniky na Slovensku. Stalo dočasným medzičlánkom riadenia medzi Povereníctvom, ktoré mu časť právomocí delimitovalo a národnými podnikmi. Bolo to ďalšie potvrdenie dôležitého postavenia o zhodnotenie dosahovaných výsledkov podniku v Piešťanoch, ktorého základom bol už od roku 1918 Ružový mlyn.

Napriek všetkým dovtedajším organizačným zmenám v potravinárskom priemysle od roku 1948 do roku 1960 stále sa hľadal model, ktorý by najlepšie vyhovoval jeho riadeniu na Slovensku po znárodnení. Podobne to bolo aj v Čechách. Cieľom bola špecializácia jednotlivých výrobných odborov, ale neustále zmeny mali negatívny dopad na koncepčnosť riadenia a stabilizáciu kádrov. Chýbala aj vedecko-výskumná základňa, ktorá sa prakticky ani v jednom mlynsko – cestovinárenskom podniku na Slovensku neetablovala.

Vývoj po roku 1948 do roku 1960 bol zdanlivo veľmi chaotický a neustále zneisťoval hlavne riadiacich pracovníkov, čo vlastne budú robiť a kde bude ich konečné pracovisko. Hlavnou príčinou neustálych zmien bola politický presadzovaná a spoločensky žiadúca centralizácia výroby a rušenie prebytočných kapacít, ktorej sa [singlepic id=10046 w=320 h=240 float=left]budeme venovať v ďalšej časti. Tieto zmeny sa prejavili tiež v tom, že z výrobných prevádzok ktoré končili s výrobou sa odborníci a vedúci pracovníci zamestnali v sídle podniku, teda v Piešťanoch. V Piešťanoch pribudli mená Čulen, Fabián, Dobiáš, Havlík, Hrmo, Ilončiak, Kuropka, Kusenda, Kulich, Lalúch, Letang, Praženka, Racík, Šupena, Truchlík, Turan, Vajsábel, a veľa ďalších. Sústredenie odborných kádrov dávalo predpoklady, že poverené úlohy z centra (Bratislavy a Prahy) dokážu realizovať. To bolo to pozitívum. Možno sledovať že vznikajúce výrobné odvetvia na báze obilia a mlýnskych krmív, boli riešené z úrovne mlýnskych podnikov, teda aj Západoslovenských mlynov a pekární Piešťany. Títo odovzdávali odstavené mlyny na sklady obilia  pre konštitujúce sa závody a podnik PNZP/PNZZ. Ďalšie mlyny prebudovávali vlastnými pracovníkmi na výrobne kŕmnych zmesí a výrobu komponentov do nich, pre Jednotné roľnícke družstvá. Delimitáciou ich potom získal podnik Krmovinárske závody, ktorý sa v lone mlynárskom vytvoril. To bolo to negatívum. Keď bolo niečo treba urobiť, centrum dalo úlohy mlynárom, lebo to vedeli a boli spoľahlivý. Keď to urobili, tak im to vzali. Tým sa vysvetlila „potreba“ či skôr „príčina“ neustálych zmien. Mlyny a cestovinárne n.p. Piešťany sa až do svojho zániku z tejto dilemy nevymanili, namiesto aby boli pánmi, boli sluhovia vrchnosti.

Autor: Alexander Urminský, Ing. Alexander Murín Foto: archív A. Urmiského

Continue Reading

História

Pred deportáciou sa ukrýval v Piešťanoch, teraz rozpráva svoje zážitky

Published

on

By

Svet si dnes pripomína obete holokaustu. Preživší pri tejto príležitosti rozprávajú svoje príbehy a urobil to aj Naftali Fürst, ktorý žije v Izraeli. Pred deportáciou sa spolu s rodinou ukrýval v Piešťanoch.

Naftali Fürst sa narodil v Petržalke, otec pochádzal z Nových Zámkov, mama z Vrbového. Svadbu mali v roku 1929 v Piešťanoch.

„Išiel som pre mamičku a brata tak, ako sme sa vopred dohodli. Susedia mi povedali, že ich zavreli. Veľmi som sa zľakol a utekal naspäť k otcovi, ktorý ma čakal v parku vedľa hotela Thermia. Vyrozprával som mu, čo sa stalo. Bol zúfalý. Prvýkrát v živote som ho počul, že sa obrátil k Bohu. Kričal Šema Jisrael. Všetko sa to odohralo v septembri,“ spomína na najhoršie dni svojho detstva Naftali Fürst.

Jeho príbeh zdokumentovalo občianske združenie EDAH, celý sme ho uverejnili v roku 2017. K spomienkam sa Naftali Fürst vrátil pre pár dňami, keď sa s ním pri príležitosti Dňa obetí holokaustu, ktoré si pripomíname 21. apríla, rozprával Martin Korčok, vedúci Múzea holokaustu v Seredi. Rozhovor si môžete pozrieť celý:

Text: Martin Palkovič Foto: Archív občianskeho združenia EDAH

Continue Reading

História

Ako zahynul generál Štefánik? Bola to nešťastná náhoda, alebo úmysel?

Published

on

By

Slovensko žije aktuálne spomienkou na 100. výročie tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Teórií i konšpirácií ako k tomu došlo, za desiatky rokov uzrelo svetlo sveta viacero. Jedným z ľudí, ktorí sa pokúsili priniesť objektívne fakty je vyštudovaný historik, v minulosti tiež minister obrany, Pavol Kanis.

Pavol Kanis (uprostred) počas akcie v Piešťanoch Foto: J. Rais

Pavol Kanis do Piešťan zavítal začiatkom apríla a spolu s generálom Svetozárom Naďovičom na podujatie, ktoré organizoval Seniorský parlament Piešťany, Spoločnosť M.R. Štefánika a Mestská knižnica mesta Piešťany. Účastníci mali možnosť zhliadnuť tiež dokumentárny film Pavla Kanisa, ktorý okrem iného, prostredníctvom počítačovej animácie vysvetlil príčiny leteckej nehody generála Štefánika vo Vajnoroch 4. mája 1919. Podľa slov historika, ktorý chystá aj ďalšie diely dokumentu o generálovi Štefánikovi, nehoda bola spôsobená súbehom niekoľkých nepriaznivých faktorov bez zavinenia tretích osôb.

Pavol Kanis to tvrdí na základe výskumu, ktorý zrealizoval s množstvom ďalších odborníkov. Na projekte pracovalo 50 ľudí. Z oblasti letectva spolupracoval s katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite, kde vzniklo zoskupenie odborníkov pod vedením profesora Antonína Kazdu.  Základná otázka výskumného tímu znela – čo bolo Caproni 450 za lietadlo a  ako mohlo dôjsť k jeho stretu so zemou.

Leteli otvorenou Cesnou, aby zistili ako vyzeral štefánikov let pred takmer 100 rokmi

Žilinskí experti skúmali lietadlo s blízkym imatrikulačným číslom ako malo lietadlo, v ktorom zahynul M.R. Štefánik, v múzeu vojenského letectva vo Vigna di Valle. Výskumný tím sa snažil pochopiť ako sa dané lietadlo ovládalo a aký bol let z Talianska do Bratislavy. Zobrali teda Cesnu, z ktorej odstránili dvere a vydali sa po rovnakej trase cez Alpy. Napriek tomu, že boli dobre oblečení v Bratislave už boli na kosť premrznutí. Ešte horšie na tom museli byť piloti i posádka lietadla v roku 1919, keď nemali tak kvalitné oblečenie ako v súčastnosti. 

Pavlovi Kanisovi, ako bývalému ministrovi obrany, sa podarilo dostať sa taktiež do archívov rodiny Caproniovcov. Z dobových časopisov, ktoré mohol preštudovať vyplynulo, že prvý prelet tohto lietadla z Padovy do Viedne sa uskutočnil len dva mesiace pred letom do Bratislavy. Podľa P. Kanisa, už len to, že lietadlo so Štefánikom doletelo na Slovensko, bol na tú dobu skvelý výkon.

Ako príčinu havárie lietadla označuje súbeh niekoľkých nepriaznivých faktorov. Najdôležitejšia bola zrejme nízka rýchlosť lietadla v kombinácii z úzkou, ostrou zátačkou. Letová príručka pilotov   Caproni  450 varovala presne pred takouto situáciou.

Podstatne viac aj v historicko politických súvislostiach sa dozviete z rozhovoru, ktorý zverejnil 1. mája konzervatívny denník Postoj.

-th- Zdroj: www.postoj.sk Foto: Jiří Rais a Tomáš Hudcovič

Continue Reading

História

Piešťanské múzeum mapovalo zaniknuté kúpeľné lokality

Published

on

By

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch sa v roku 2018 úspešne uchádzalo o grant Fondu pre podporu umenia. Piešťanskí múzejníci tak mohli realizovať projekt Mapovanie zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek na území Slovenska. 

Travertíny v Bešeňovej

Cieľom projektu bolo fotograficky zdokumentovať časť zaniknutých kúpeľných lokalít a zber petrologických vzoriek pre obohatenie zbierkových fondov múzea.

V rámci vykonaných ciest a prieskumov boli za týmto účelom zdokumentované lokality Gánovce, Vyšné Ružbachy, Hybe, Lúčky, Bešeňová, Stankovany-Rojkov, Liptovské Sliače, Železnô (kúpele, lom), Hybe, Jazierce, Vlčia skala, Konská, Poprad-Kvetnica, Tlmače, Levice, Mýtne Ludany – Vápnik, Kalinčiakovo – Kamenec, Dudince, Zalaba a Santovka. Získané vzorky sa priebežne triedili, odborne ošetrili, zdokumentovali a stali trvalou súčasťou muzeálnych zbierok pričom boli zaradené do zbierkového fondu Balneológia 1 /B1/. Časť z nich bude vystavená v už existujúcich vitrínach v hlavnej budove múzea Kúpeľnej dvorane a ďalšia v expozícii Dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo Vile dr. Lisku. Ostatné budú priebežne prezentované na výstavách usporadúvaných múzeom a na prezentačných paneloch.

Lokality boli vyberané s ohľadom na vykonané staršie zbery zo 60. – 70. rokov 20. storočia tak, aby sa doplnil zbierkový fond aj o nové oblasti. Prevažnú časť získaných vzoriek tvoria travertíny. Travertíny, teda sladkovodné pramenné vápence, sa v prírodnom prostredí vyskytujú v rozmanitých formách – od sypkých krehkých až po mohutné pevné formy. Predstavujú karbonátové sedimenty studených alebo teplých minerálnych vôd, viazaných na výstupy po tektonických zlomoch. Vznikali postupne od konca terciéru, v interglaciáloch počas kvartéru až po holocén.

Stankovany – Rojkov, prírodný bazén v obci

Projekt zastrešovali odborní pracovníci Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch Ing. Tomáš Mlynský a Mgr. Martin Kostelník, PhD. Tieto aktivity podporené Fondom na podporu umenia prispievajú k dlhodobej činnosti múzea a jeho zamerania.


Liptovské Sliače, travertínová kopa

 

Santovka, úprava pôvodného pitného pavilónu v pozadí s travertínovou kopou

Text: Balneo muzeum Piešťany/red Foto: Balneologické múzeum Piešťany

Continue Reading

Reklama

Populárne články