Category

Martin Hesko

Martin Hesko

BlogyMartin Hesko

PF 2013

Na úvod vám želám všetko dobré do Nového roku, hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov,…
3. januára 2013

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972