Connect with us

Ako vybaviť

Ako vybaviť: Súpisné a orientačné číslo domu

Číslovanie stavieb upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. K určeniu súpisného a