Connect with us

Blogy

Z recyklovaného papiera sa vyrába aj puzzle

Published

on

Triedenie odpadu je v súčasnosti jeden zo základných návykov moderného človeka. Ďalší diel seriálu o recyklácii je venovaný papieru.

[singlepic id=21637 w=320 h=240 float=right]Zapájaním sa do separovaného zberu papierových obalov chránime lesy, prispejeme k zníženiu vypúšťaných emisií zo závodov na výrobu papiera, šetríme tým energie potrebné na výrobu stále nových papierových obalov a vyprodukujeme z domácností menej komunálneho odpadu.

Advertisement
Hello GPT

Papierový odpad, ktorý je odhodený do modrého kontajnera, je z mnohých rôznych druhov papiera. Noviny sú z iného papiera ako obal na múku a tie sa samozrejme odlišujú od kartónového papiera, z ktorého je vyrobená krabica na televíziu. Každý druh papiera sa tiež inak spracováva. Preto je potrebné vyzbieraný papier ešte dotriediť na jednotlivé druhy.

Na triediacej linke je pás, po ktorom sa zmes papiera pohybuje a pracovníci pri páse z neho vyberajú jednotlivé druhy papiera. Niekedy z neho musia vybrať i odpadky, ktoré tam nesprávne vhodili nezodpovední občania. Dotriedený papier sa lisuje do balíkov a odváža sa k spracovateľom do papierní.

Advertisement
Hello GPT

Tam sa použije k výrobe nového papiera, rovnako, ako keď sa papier vyrába z dreva. Papier je možné recyklovať päť až sedemkrát. Z recyklovaného papiera sa vyrábajú noviny, zošity, lepenkové krabice, obaly na vajcia, kuchynské utierky, toaletný papier i puzzle.

Do modrých nádob je potrebné vhodiť: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a pod.

Advertisement
Hello GPT

Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje. Vďaka separovaniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 ušetrených 10 milónov ton ropy.

Advertisement
Hello GPT

Ten, kto separuje, je ohľaduplný k životnému prostrediu. Od roku 1994 bolo vďaka separovaniu odpadu v krajinách, kde tak robia, vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

Spracoval: Jozef Malík Zdroje: www.zelenybod.sk a www.separujodpad.sk

Advertisement
Hello GPT

Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články