Úvaha nad súčasným stavom osvetlenia Kolonádového mosta

Úvaha nad súčasným stavom osvetlenia Kolonádového mosta

7. mája 2015 Off Od PNky.sk

Túto úvahu som zámerne písal na firemný hlavičkový papier (i keď na blogu je to len text), pretože sa v nej chcem v prvom rade zamyslieť nad súčasným stavom osvetlenia Kolonádového mosta a požiadať Služby mesta o nápravu aspoň vo veciach, ktoré napraviť ide takmer bez nákladov. Chcem totiž zdôrazniť, že neinterpelujem ani tak ako poslanec, ale hlavne ako svetelný technik, ktorý sa oblasti osvetľovania venuje už niekoľko desaťročí a som dokonca odborne spôsobilou osobou v oblasti energetickej certifikácie budov, práve pre odbor osvetlenie a elektroinštaláciu. A preto vždy keď prechádzam po moste na Kúpeľný ostrov nemôžem sa zbaviť pocitu zbabranej roboty, pretože to čo sa približne pred dvomi rokmi opravovalo za údajne 90 tisíc €, je dnes približne v rovnakom stave ako na sklonku rokov osemdesiatych.

kolonadovy most osvetl

Minulý rok prebehla miestnymi periodikami správa, že mesto neuspelo pri žiadosti o dotáciu kompletnej rekonštrukcie mosta, ktorú žiadalo z eurofondov vo výške 1,5 mil. €. V októbri minulého roku bol na PN- kách uverejnený krátky článok o tom, že mesto so žiadosťou neuspelo.
Záverom tohto článku sa píše, že mesto minulo na rekonštrukciu v roku 2013 90 tis. €. Neviem presne čo sa za tieto peniaze na moste urobilo, ale už vtedy v diskusii tohto článku som vyjadril názor, že tých 90 tisíc je viac ako premrštená suma, pretože rekonštrukciu osvetlenia v reálnych cenách odhadujem na maximálne 15 možno 20 tisíc €. Zároveň sa pozastavujem v diskusii nad tým ako vlastne bola vykonaná a prečo ju považujem za zbabranú:
Ten čo navrhol opravu osvetlenia tak ako ju realizovali bol jemne povedané babrák a diletant. Pôvodné žiarivkové svietidlá sa nahradili svietidlami s vyšším krytím a celé sa to zakrylo do takmer rovnakých presklených krytov, ktoré nemajú už žiadne krytie ani proti prachu ale ani proti hmyzu. Lietajúci hmyz a prach sa dostane dovnútra pod svetelné kryty a skončí na pavučinách, ktoré si tam vytvorili pavúčiky. Výsledok?  Však to vidíte… pod svetelnými krytmi je toľko hmyzu ako tam bolo aj pred rekonštrukciou a to, že svietidlá majú vyššie krytie nie je podstatné, pretože sú zvonku doslova obalené hmyzom a prachom. Údržba takejto sústavy je náročná a samozrejme , že ju nikto nevykonáva. Takú rekonštrukciu osvetlenia môže navrhnúť iba človek, ktorý ignoruje zákony prírody a nemá ani tušenie o návrhu slušnej osvetľovacej sústavy do vonkajšieho prostredia.

Dostal som však v diskusii jasnú odpoveď istého diskutujúceho /možno aj realizátora tohto osvetlenia/ , ktorý tvrdil, že na vine nie je ani tak realizátor ako Krajský pamiatkový ústav, ktorý nedovolil inú , ako navrhovanú a realizovanú rekonštrukciu. Neviem posúdiť, kde sa stala chyba a prečo sa zvolilo práve takéto nešťastné riešenie, ale pri dnešnej vychádzke na Kúpeľný ostrov som si opäť všimol stav tejto pýchy Piešťan a zároveň som to aj mobilom odfotografoval.

kolonadovy most osvetl1

Mesto síce žiada aj v tomto roku o finančný príspevok na rekonštrukciu mosta z eurofondov, ale to ešte neznamená, že nás to oprávňuje zanedbať jeho údržbu natoľko, že jeho stav pripomína časy spred dvoch rokov. Apelujem preto na SMP aby najneskôr do otvorenia letnej kúpeľnej sezóny bol Kolonádový most dôkladne vyčistený. K odstráneniu pavučín predsa nepotrebujeme navýšiť rozpočet mesta a stačí k tomu jedno pojazdné lešenie, výkonný vysávač, alebo tlakový čistič a zopár ľudí, ktorých dúfam, že máme dostatok.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

Energetická bilancia osvetlenia mosta a návrh na riešenie
Záverom mi dovoľte ešte krátku úvahu o energetickej bilancii súčasného osvetlenia mosta pomocou žiarivkového osvetlenia žiarivkami 58W. Neviem presne aké žiarivkové svietidlá boli pri rekonštrukcii použité, ale keďže predpokladám, že sa šetrilo na všetkom, tak asi aj na svietidlách a tak predpokladám, že sú to svietidlá s konvenčným elektromagnetickým predradníkom . Ten má pomerne veľkú energetickú stratu, ale predpokladajme, že je to aspoň modernejší typ s nižšími stratami /cca10% z príkonu žiarivky/ a pre jednoduchosť uvažujme, že príkon jedného svietidla je 64W. Pokiaľ som spočítal počet svietidiel na moste správne tak ich je tam 242ks. Znamená to že príkon celej sústavy je:
P= 242×64= 15488W=15,5kW
Ak sústava svieti priemerne 8 hodín denne spotrebujeme za rok na osvetlenie mosta:
A= 15,5x8x365= 45260kWh čo je približne 45 MWh
Neviem akú cenu el. energie má mesto dohodnutú s dodávateľom, ale uvažujem , že priemerná cena el. energie je 0,15€/kWh vrátane stálych platieb a teda za osvetlenie mosta zaplatíme približne 6800 €/ rok.
Ak by sme vymenili v svietidlách žiarivky za LED trubice tak ušetríme približne 50% el. energie a aj keby stále platby zostali rovnaké dovoľujem si tvrdiť, že by sme ročne ušetrili viac ako 3000€. Cena LED trubíc neustále klesá a som preto presvedčený, že by sme vysúťažili cenu nižšiu ako 30€/ks s DPH a tak by obstarávacie náklady a výmena nemali presiahnuť 8000 € /250×30= 7500€+ výmena/. Z celej úvahy potom vyplýva, že návratnosť je menej ako 2 roky, čo sa považuje za veľmi priaznivú návratnosť investície.
Záver: Ak sa mestu nepodarí v najbližšom čase dostať dotáciu na celkovú rekonštrukciu mosta dávam návrh nielen na dôkladné vyčistenie osvetľovacej sústavy mosta, ale aj na výmenu žiarivkových trubíc za LED trubice, pretože touto výmenou ušetríme jednak el. energiu, ale vzhľadom na dlhšiu životnosť LED trubíc aj náklady na údržbu.
Ing. Ján Jánošík , svetelný technik a zároveň poslanec MsZ mesta Piešťany