Connect with us

Blogy

Transparentnosť alebo klientelizmus po piešťansky

Published

on

Na májovom zastupiteľstve hlavný kontrolór mesta predniesol správu o obsadzovaní miest na Mestskom úrade. K vypracovaniu tejto správyho zaviazalo zastupiteľstvo svojim uznesením, ktoré navrhol Tomáš Hudcovič, nakoľko sme boli opakovane upozornení občanmi na divné praktiky náboru nových zamestnancov.

mestsky-urad-PN[1]Zamestnanci prijatí po novembrových voľbách totiž získali prácu spôsobom, ktorý ja na Slovensku už štandardom, vždy keď dôjde k zmene vlády, čiže za odmenu a svojim. Po tajme, na rýchlo, bez zverejnenia. Hľadáte prácu a spĺňaťe kvalifikačné predpoklady napríklad na prácu odboreného referenta? Pokiaľ nie ste kamarát, v Piešťanoch máte smolu.

Medzi prvé kroky primátora po ujatí sa funkcie boli, že zmenil smernicu, ktorou zrušil, aby bol post prednostu obsadený riadnym výberovým konaním. Týmto krokom síce priamo neporušil zákon, ale na zvýšení transparentnosti fungovania mesta, ktorú mal primátor medzi hlavnými bodmi svojho volebného programu to nepridalo. Rovnako bez zverejnenia voľných pozícií bolo obsadených ďalších 7 pracovných pozícií. Márne by ste o nich hľadali bližšie informácie na mestskom webe, tak ako to odporúča Transaprency International. Primátorov argument na zastupiteľstve bol, že na takýto postup nebol upozornený z personálneho oddelenia. Veď ako inák.

Advertisement
Hello GPT

Pozrime sa teda, aké sú kritériá Transparency International na skutočne transparentný výberový proces zamestnancov do verejných funkcií:

1. Realizoval MsÚ výberové konania vždy aj na miesta referentov?
2. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta?
3. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy oznámenia výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste?
4. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce počet a mená uchádzačov?
5. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce mená, priezviská a titul členov v komisii?
6. Nachádzajú sa na internetovej stránke samosprávy zápisnice z výberového konania obsahujúce sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení?
7. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy archív zápisníc z výberového konania min. 2 roky spätne?
8. Nachádza sa na internetovej stránke samosprávy profesijný životopis primátora mesta obsahujúce tieto informácie: I. vyššie vzdelanie II. doterajšie zamestnania III. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií.

Advertisement
Hello GPT

Pevne verím, že prijatím protikorupčných opatrení, ktoré mesto musí aplikovať najneskôr do konca tohto roka na základe môjho uznesenia ešte z februára, sa vyhneme v budúcnosti podobným neduhom a Piešťany sa tak stanú vzorom pre iné mestá nielen v transparentnosti, ale aj v nakladaní s verejnými zdrojmi.

Jozef Malík

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články