BlogyJán Derďák

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany

By 16. marca 2013No Comments

Keďže ma ako občana zaujíma okrem iného aj rozvoj mesta a regiónu, niekedy listujem po webových stránkach mesta a aby som sa v tom aj trochu orientoval, aj iných miest. A upútala ma  práve stránka „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany“.

Dosť odvážna téma a na prvý pohľad chvályhodná iniciatíva. Podobá sa to, na prvý pohľad, trochu, na konečne začiatok nejakej zodpovednej a to zodpovednej zdôrazňujem,  obecnej politiky. Podľa môjho názoru dávať si takú, podľa názvu veľmi dôležitú úlohu  (nakoniec čo iné ako „Program“ by malo byť tým hnacím motorom rozvoja …) by malo byť v terajšej dobe doslova existenčná povinnosť. Aj nášho mesta. A keďže sa takýto materiál vypracoval, musel byť aj dôvod prečo.

Odhadujem, že pôvodný zámer bol na súčasné pomery nájsť cestu, ktorá by umožňovala zabezpečiť rozvoj mesta, rozvoj spoločenského života, rozvoj „významu“ mesta, proste rozvoj všetkých oblastí, ktoré majú vplyv na úroveň života, na „ranking“ mesta a pochopiteľne na rozsah služieb. A teda aj rozvoj služieb na druhej strane priamo súvisí s bohatosťou mestskej kasy a s tým, čo všetko si mesto môže dovoliť.

Listujúc však ďalej  zisťujem, že takéto materiály ma takmer každé mesto. Aj Žilina o ktorej idú chýri, že je pred krachom. A to už je trochu podozrivé. Vychádza to tak, že  minimálne v tej Žiline ide skutočne iba o „srandu“. Práve preto, že ten program (niekedy v roku 2007, ktorý je „platný“ do  roku 2013, teda do konca tohto roku) pravdepodobne mestá  vypracovali takpovediac, ako nejakú „domácu úlohu“ z nejakého, teraz už nepodstatného dôvodu. A vychádza mi to teda nie ideálne. Teda po uvedomení si faktu, že s veľkou pravdepodobnosťou ide o bežné slovenské bu-bu-bu. Veľa kriku pre nič. Možno veľa kriku pre Eurofondy. Aj keď pre Piešťancov v čase zrodu (2007) to iste možno pomohlo zdvihnúť si sebavedomie.

Po solídnom oboznámení sa z týmto predmetným materiálom  si dovoľujem zosumarizovať, že sú tam úlohy, ktoré sú takpovediac bežné, ktoré nemajú nič spoločné s akýmkoľvek programom rozvoja, sú tam úlohy, ktoré sú „veľké“, ale mesto ich musí riešiť, či by malo jeden, dva, alebo tri Programy, alebo ani jeden a sú tam úlohy, takpovediac strategické, ktoré by mohli odraziť Piešťany od mysleného dna.  Dovoľujem si zmieniť sa aj o niektorých tých, akože strategických úlohách z tohto „nášho“  Programu:

Realizácia systémového imidžu.

Čo to je v tomto prípade, som nepochopil. Systémový imidž!? Systémový herbicíd, to viem, čo je, ale nejaký systémový imidž som v Piešťanoch za „šéfovania“ súčasnej „vlády“ a ani predošlých od novembra 89 nezbadal. Ale, ak  ten „imidž“ pomáha mestu v jeho rozvojových zámeroch – no, možno sa to niekedy dozvieme.

Vybudovanie funkčného mestského mediálneho kanála

Pokiaľ by som mal na mysli mediálny kanál zodpovedajúci kritériám, aké by prislúchali pojmu  „Program“ a navyše  spojený s rozvojom mesta, tak žiadny „kanál“ nie je, pretože akýkoľvek doterajší  „kanál“  je  iba o tom –  „písať alebo vysielať iba to, čo vrchnosť  „chce“,  plus  nejaké iné informácie, plus reality a reality show a nie to, čo by mestu pomohlo dostať sa na vyššiu úroveň.. Opakujem, čo by mestu pomohlo v jeho rozvoji. A že je čo, je fakt. „Mestská televízia“ určite nemá na tomto biednom stave žiaden podiel. Iba tá druhá strana!

Pravidelné hodnotenie napĺňania stratégie mesta

Priznám sa nepostrehol som pravidelné hodnotenie, aj keď pravdepodobne by bolo  dosť pripomienok, pretože, ako všade okolo nás, sa dá hodnotiť a HODNOTIŤ.    A kontroloval sa vôbec nejaký, nazvem to rozvojový program vôbec? O tom, že nejaké sú ešte neznamená že nejaká zmena sa dosiahne.

Vypracovanie systému podpory športových aktivít

A tu už vôbec žiaden systém nevidím. Teda, pokiaľ viem čo je systém. Bodka!

.     .     .    .

A  teda aj po zhliadnutí podobnej stránky iných miest môžem hodnotiť tú našu rovnako, ako má veľká väčšina ostatných miest na Slovensku. Iba aby bola. Pretože inak výsledok, skutočnosť,  by mala byť diametrálne iná. Ozaj, je už na stole nejaký materiál na nasledujúce obdobie? Alebo ho pripravuje ZASE (iba) nejaký referent?

Systém ukladania úloh a stanovovania zodpovednosti aj v tomto Programe je z obdobia pred tridsiatych až päťdesiatych rokov. Že  v prevažnej väčšine to prinášalo iba zdôvodňovanie – aby to vyzeralo, že úloha na „papieri“ je splnená. No a čo?!

Vychádza mi to, že materiál bol vypracovaný iba preto, aby bol. Pretože sa to akosi patrilo. A teda po zhrnutí všetkého čo sa napísalo, aj čo som napísal, môžem konštatovať: Je evidentný fakt, že vývoj v meste nepripomína žiaden „Program“. A nakoniec ani tento „program“ neplní úlohu a poslanie skutočného Programu. Na Slovensku je to proste tak.

Aj keď! Aj keď v meste určite žije zopár,  aj možno dosť „voličov“, ktorý prehlasujú, že sa tu cítia dobre, je tu fajn a nechceli by meniť mesto zanič.   Som presvedčený, že je to iba o osobných pocitoch a nie kvalite života, ktorá by mohla byť určite vyššia. Keby! No, ale čo – v ktoromkoľvek meste, alebo dedine Slovenska sú taký ľudia, ktorí sú tam, kde sú, spokojní. Dokonca aj v „Jarovniciach“. Pocit je pocit! Vrátane všelijakého „pseudovlastenectva“, ktoré ilustrujú napríklad aj  nejaké povzbudzovacie výkriky aj z MS v hokeji v Bratislave: My (iba my!) sme tu doma! Síce to platilo pre turistov, ale platí to aj v (skoro) každom meste, aj obci.

_    _     _

Ešte na záver, zopár slov k minulým anonymným diskutérom na mojom blogu:

(Nostalgia):       „……. viete napísať riešenie?  Napíšte. Rada sa zapojím do riešenia. buďte konštruktívny ……“

Milá anonymná nostalgia: toto nie je súťaž v iniciatívnom predkladaní, akože nápadov, alebo o jarnom upratovaní. Toto je o živote a o zodpovednosti za to, za čo beriem plat. A aj na bársakej dedine musí byť vidieť za starostom kus roboty a hlavne nápadov. Pravda pokiaľ nemá veľkú rodinu – ale to je o inom. V mestách, vo väčšine, vďaka nám voličom ani zďaleka nemusí  vrchnosť byť zodpovedná za nič, čo sa v meste robí a urobí. Napríklad,  štát akože iniciuje vytvorenie nejakých Rezortov, vytvorí sa v meste nejaký útvar (Rezort)  a už je zodpovedný iba „ten“ útvar? Ha, ha, ha.

Iba otázka: kto by mal byť zodpovedný za akýkoľvek strategický „pokus“ v komunálnej politike v tom ktorom meste?  Stačí si prečítať v akejkoľvek učebnici niečo o riadení a o zodpovednosti.  Určite to nie je o systéme toho padajúceho ……..

A akékoľvek nápady v tejto oblasti  sú práve o tom, že kto to chce robiť  mal by aj vedieť HOW .

(Karol): 

Vážený, anonymný, asi, Karol:

okrem „prisprostých a malomeštiackych invektív a historických nezmyslov“ na ktoré nemá význam reagovať, podľa teba by to nemalo byť tak, že:

– okrem zásadného nepochopenia faktu, že volená funkcia je, mala by byť hlavne o zodpovednej robote (nie, ako v BA, ZA, KE ….), lebo inak sa nikdy nepohneme z miesta  a budem si iba hovoriť, ako nám je dobre (práve) teraz, dnes,  aj keď obrazne bude v meste iba päť turistov. A mesto nebude mať ani na zaplátanie jedného výtlku na ceste ….

– Piešťany  svojim významom v prvej polovici minulého storočia boli na špičke v celej oblasti c. k. monarchie a kde sú teraz? Pýtaš sa – na akej špičke ? Odpoveď:  choď  po svete a maj oči poriadne otvorené! A potom sa zamysli!

– A kontrolovať niečo, znamená najprv  poznať, že ako by to fungovať malo.

Autor: Ján Derďák

 

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972