Jedným z prejednávaných bodov (23, alebo 24?) bola téma: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na obdobie  desať rokov. Podľa vyjadrenia niektorého poslanca je to vraj najdôležitejší dokument pre mesto.  A práve preto vraj  bol v programe zasadnutia aj  bod: Zámer spracovania  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2025. A tu mi nedá sa nezastaviť. Na to, že je to, teda bude,  dôležitý dokument pre nasledujúci rozvoj mesta sa celá diskusia dá charakterizovať ako  „neurčitá, divná až nepodarená“ a trúfam si tvrdiť, že aj smiešna.  A nič na tom nemení ani „technická prestávka“ a následné prejednávanie, aj so závermi.  Ale k veci.

IMG_5027_resize

Ilustr. foto

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 apr15

„Program“ pokladám aj ja za významný dokument. Svojim spôsobom  by mal  takpovediac kopírovať, zdokonaľovať, nejaký program nového primátora.  Mal by to byť dokument, ktorý bude chcieť súčasne, aj perspektívne realizovať tie boľavé doterajšie nedostatky a na druhej strane aj úspešné vízie mesta, ktorými  súčasná garnitúra by chcela  posunúť mesto na vyššie pozície v obraze Slovenska a vďaka kúpeľom aj v medzinárodnom ratingu. A ono sa nám to už v začiatku volebného obdobia začína komplikovať. Vrchnosť odrazu má záujem, okrem iného,  dať si urobiť ten spomínaný Program „na kľúč“, ako keby ONI nemali ani šajnu o tom, čo by chceli pre mesto urobiť. A ako keby ten niekto, ktorí to akože urobí na kľúč vedel už teraz viac. Alebo to má byť iba nejaká formalita, niečo formálne, aby, ako je to na Slovensku zvykom – bola v súlade s platnou legislatívou? Odborný garant projektu  (vraj) zaručí kvalitu. Vraj. Namieste je otázka kvalitu čoho? Papiera, úpravy, formy, počtu ľudí, ktorý sa podieľali na spracovaní (vraj do 90 ľudí a s výsledkom takmer 150 strán), teda ľudovo povedané „ aby to pekne vyzeralo“,  alebo naozaj obsahu, ktorý bude riešiť a aj vyrieši  naozaj to, čo mesto potrebuje.  Ale vrátim sa k rokovaniu: Už pri  otvorení tejto témy vyskakovalo zopár otvorených otázok:

Už pri predkladaní materiálu sa ukazovalo, že rokovať o niečom, keď celá záležitosť  nebola dostatočne známa pre poslancov, tak aby jej každý poslanec porozumel  nesvedčí o pripravenosti materiálu.  Mohlo to byť aj prejavom, bezradnosti ,  „tápania“ vedenia mesta z dôvodu, že nevedia,  čo by malo byť záväzným obsahom (podotýkam – nie formou, obsahom!) a tak chceli  využiť zabehaný systém na Slovensku – niečo pekné napísať a natiahnuť to tak, aby sa to nedalo zodpovedne vyhodnotiť. Pripúšťam, že dokonca to mohol byť aj úmysel.

O hodnote doterajšieho  „Programu“, alias  Stratégie (pre roky 2007 – 2015 som už písal niekoľkokrát, naposledy zhruba v polovici roku 2013 a pre mňa je aj preto úplne nepochopiteľné prečo chcú zainteresovaní  doslova kopírovať systém prípravy, ktorý sa ukázal ako úplne nedostatočný a navyše  má platnosť do roku 2020).  Podľa zainteresovaných by boli najradšej, keby sa nejaký  Program znovu dať vyrobiť  takpovediac „na kľúč“. Čo svedčí iba o základnej neznalosti tvorby podobných dokumentov.  Dokumentov funkčných a ambicióznych. Ďalej. Pri príprave  Programu (alebo Stratégie) sa objavil cena vraj 1500 € za projekt.  Som presvedčený, že za takúto cenu, od „dodávateľa“ to môže byť iba  presne ten typ roboty, ktorý je spomenutý vyššie.  Slovenský.

balonova-megafiesta-18[1]

Podstatné bolo v diskusii, až na výnimky, asi iba to, aby projekt vraj spĺňal  predpísanú formu a mesto sa pustí iba do „vysúťaženia“ externej firmy, ktorá to vykoná. O všelijakých vysúťažených projektoch na Slovensku a ich priebehu by sa dali napísať romány. Alebo horory. Nie to je podstatné, čo potrebujeme „vysúťažiť“, ale vraj dôležité je  „zasúťažiť si“.  Rovnako niektoré vyjadrenia typu:  … Tento dokument je veľmi dôležitý pre mesto,  a všetky  podobné vyjadrenia zásadne nič nehovoriace  o obsahu dokumentu bolo počuť od väčšiny diskutujúcich. Čo svedčí naozaj o pomýlenom názore na –  aj na tento typ projektu.  Zároveň, keďže z princípu pokladám doterajší, ten niekoľkoročný, od roku 2007  „dokument“ za úplne zbytočný a z hľadiska prínosu pre mesto pri uvažovanom systéme výroby za „nulový“  je zároveň zaujímavé, že ako občan nepoznám odborné, podľa efektívnosti –  zhodnotenie prínosu doterajšieho „Programu“. Zároveň mi prichádza na um ešte jeden poznatok:  pokiaľ do obsahu budú môcť „hovoriť“ poslanci, ktorí sa nejakým spôsobom podieľali na „stavbe“ Programu doterajšieho, je úplne zbytočné očakávať akýkoľvek úspech. Tí všetci sú evidentne  vo vleku svojho sebadôležitého uspokojenia   „ ….. však  sme to vtedy robili tak a tak a tak sa to má aj teraz…..“ Program , ktorý by svojím obsahom  spĺňal očakávané kritériá – rozvoj mesta sa musí zásadne robiť inak, nie ako doteraz.  A ešte zopár otázok:

–          Prečo robiť niečo (navyše čo neviem urobiť dobre) pre obdobie desať rokov? A nie iba na volebné obdobie? A prečo si nedávať reálne ciele  v takom časovom limite, ktoré bude môcť mesto vyhodnotiť, teda aké úspešné bolo volebné obdobie? Alebo je to tak lepšie a volebné obdobie bude prebiehať v pokoji a spokojnosti? A nech to vyhodnocujú tí ďalší.

–          Prečo je potrebné vypracovať  zbytočnosť  ale zabalenú v peknom obale? Iba aby z toho bola niečo pekne zabalené?

–          Prečo vôbec s takouto v podstate zbytočnou robotou začínať, keď ten starý „program“ platil do roku 2020. Ozaj , prečo sa pôvodný robil  na 15 rokov? A tento na desať?

Moja predstava a nielen moja:  ako som už tiež niekoľkokrát zdôraznil v minulých príspevkoch je potrebné (aj keď je už asi aj na to neskoro) urobiť materiál, ktorý bude záväzný pre súčasnú garnitúru. A to musí byť úloha iba pre vedenie mesta. Rukávy vyhrnúť  a vypracovať  základné úlohy, ktoré chce vedenie mesta urobiť. Urobiť(!), nie o nich hovoriť. A jedna z možných ciest je urobiť, takpovediac  „Ideový zámer“ (návrh – čo chceme!!)  –  aké úlohy bude mesto, vedenie mesta chcieť urobiť,  čo vedenie mesta,   chce urobiť pre mesto, a práve v tomto volebnom období, aj  prípadne čo chce urobiť pre mesto aj  s presahom, dopadom pre nasledujúce volebné obdobie…  A práve toto malo tiež vychádzať,  byť hlavným mottom s ktorým išiel, teda aj mal ísť nový  primátor do boja o primátorský post. A až tento, nazvem ho Ideový zámer môže slúžiť  na peknú zákonne-legislatívno-formálnu požiadavku na výrobu nejakého Programu. A trebárs aj nie na jeden, aj na dva „kľúče“.  No, ako sa zdá, ani z tohto nič nebude. Ani z tohto mraku nebude pršať. A všetko pravdepodobne bude „postarom“.

Ďaľší, akože  „vzorový“  postup  bol  uplatnený aj pri posudzovaní „ veci – Letisko“. Väčšina mala v diskusii  plné ústa dôležitosti oddĺženia,  turistického významu, opodstatnenia, dôležitosti a čo ja viem ešte čoho namiesto manažérskeho prístupu – požiadavky na realizáciu nového myslenia a zvolenia takej podmienky oddlženia, ktorá bude hovoriť o cieľovom riešení – aby letisko bolo schopné na seba zarobiť.  Teda pardon, až na jedného – dvoch poslancov, ktorí tomu problému aj rozumeli.

A ešte jeden. Cyklocesty, cyklochodníky. Na schvaľovanie sa chodí, malo by sa –  s nejakým návrhom, projektom. To je to podstatné,  ako to urobiť a nie s neurčitými informáciami, s ktorými poslanci nič nedokážu urobiť. Logicky. To by tiež mala byť predovšetkým robota pre vedenie mesta.

A na záver malá myšlienka. Na zasadnutí sa objavila malá skupinka ľudí v zelenom  „drese“,  ktorí mala na chrbte  nápis „Ľudová strana – naše Slovensko“.  Nepochopil som! To znamenalo, že chcú aby naše Slovensko bolo ich? Ale veď od 89-tého chce stále niekto na tomto Slovensku, aby Slovensko bolo (iba) jeho. Boh  ochraňuj Slovensko!

Ján Derďák

 

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972