Nespokojnosť s piešťanskou OOCR, Rezortom!

22. februára 2013 Off Od

Vraciam sa k ankete vraj, ktorý problém Piešťan je najpálčivejší a vyriešenie ktorého pre mesto by znamenal veľký prínos? Namiesto toho, aby vedenie mesta „prvé“ a poriadne vopred vedelo o nedostatkoch a spôsobe, ako ich odstrániť tak, ako zvyčajne, sa radšej pýta občanov na to, čo ich trápi, alebo, čo vidia ako najväčšie nedostatky pre rozvoj (turizmu) mesta. A občania „klikajú“ a …karavána ide ďalej. O týchto nedostatkoch sa vie už roky a … a čo?

[singlepic id=39431 w=520 h=340 float=center]

 

Niekedy v minulom roku mesto vytvorilo takzvaný Rezort Piešťany, alebo OOCR a aj na poslednom zasadnutí MsZ sa ozvali hlasy na tému: čo vlastne táto organizácia robí, čo už urobila a čo by mala robiť. A na úvod do témy „OOCR“ trochu poohliadnutie do niekdajšieho materiálu Koncepcia turistického ruchu mesta Piešťany – z decembra 2007.

Je veľmi poučné, ako dokáže manažment mesta produkovať a v procese produkcie kdejakých projektov vyhliadok turistickej prosperity mesta propagovať to krásne úsilie a záujem o rozvoj mesta. V tomto prípade, to koncepčné „úsilie“ spojím s problematikou, nazvem to prosperovania OOCR.

Už som zopár krát písal o, vlastne stabilne blbej situácii v akomkoľvek rozvojovom programe pre Piešťany. S veľkou pompou sa vychvaľovať, pri akomkoľvek predkladaní nejakej strategickej novinky, pri nejakej rozvojovej téme, ako napríklad aj vznik OOCR a potom – potom nič. Potichu vycúvať. Do zabudnutia. Pravdepodobne s myšlienkou „Však ľudia sú v podstate blbí – oni na to aj tak zabudnú.“ Aj tak sa dá z toho logicky charakterizovať vedomie mesta.

Pri tomto marketingovom cirkuse iba ľutujem, a v mojom príspevku na „počesť vzniku OOCR niekedy v polovici minulého roku som to už aj napísal, že na to doplatí jedine tá, ktorá sa dala na túto pozíciu (myslím riaditeľky OOCR) „nahovoriť“. Pretože som presvedčený, že výsledok nespokojnosti ide aj v tomto prípade na „tričko“ primátora, ktorý dokázal, dajme tomu, vytvoriť OOCR, ale už nedokázal dať mestu silu, energiu, ideu stanoviť si rozvojovú stratégiu a už vôbec nehovorím, že ju aj plniť.

A to je presne to, čo občania volili. A už roky. Volili „silu“, ktorá nie je schopná dať Piešťanom nejakú stratégiu rozvoja.

Aby som bol presnejší akúkoľvek stratégiu, ktorá by mesto posunula na tú úroveň na ktorú mesto niekedy malo. Na ktorej bolo. Nejdem teraz hovoriť o tom, či je vedenie OOCR (teda osoba) schopné, alebo neschopné, ale (aj) tu, v tomto prípade je neschopné vedenie mesta. Pre jednoduchšie pochopenie na to použijem jedno vyjadrenie, ktoré som možno v inej súvislosti počul od istého poslanca piešťanského zastupiteľstva: „ …šéfka OOCR je ako kapitánka lode, čo lode – kajaku (sama!!), ktorej admiralita (teda primátor) dala povel plávať, ale nepovedala jej kde a akým smerom má plávať“ … a podobný princíp sa dá použiť presne aj v tomto prípade. Jedno je isté. Takýmto systémom nikdy mesto nezodvihne s prepáčením zadok a neposunie sa na vyššiu úroveň.

Nakoniec aj to, že by mesto o akože probléme vedelo, ešte neznamená, že by bolo schopné ho doterajším spôsobom aj vyriešiť.

A celkom na záver. Písať o nedostatkoch v rozvoji mesta je veľmi potrebné. Je to možno jediná možnosť nejakého „tlaku“ na tých, ktorí za takú robotu, aká by mala byť –  berú plat. A nie malý.

Autor: J. Derďák

(www.volby-pn.webnode.sk)