BlogyJozef Drahovský

Nápad 1: Základná umelecká škola na školách

By 4. decembra 2012No Comments

V súčasnosti sa stále hľadajú riešenia, ako optimalizovať toky financií, kde ušetriť, ako vyjsť s financiami, ktoré máme k dispozícii. V tejto súvislosti mi napadlo (teda po impulze jedného môjho známeho) ako by bolo možné určitým spôsobom ušetriť peniaze pre rozpočet Mesta a zároveň pomôcť niektorým rodičom detí.

Mesto Piešťany má na starosti štátne základné školy na území Piešťan ako aj Základnú umeleckú školu. Deti, ktoré túto umeleckú školu navšetvujú, tak robia prevažne v popoludňajších hodinách. Dopoludnia sú na normálnom vyučovaní v škole a popoludní idú na umelecké krúžky na Základnú umeleckú školu – hudobný odbor, tanečný, či výtvarný. Základná umelecká škola má, pokiaľ si dobre pamätám, 3 budovy, ktoré teda v dopoludňajších hodinách sú využívané len minimálne. Naopak základné školy sú obsadené žiakmi prevažne dopoludnia a popoludní sú prázdne.

Ak by sme teda nechali deti v školách a tam im zabezpečili umelecké krúžky, ktoré absolvujú na Základnej umeleckej škole, tak by z toho profitovali aj rodičia, ktorí by ich nemuseli rozvážať na krúžky a pravdepodobne aj Mesto, ktoré by mohlo ušetriť na priestoroch – nákladoch na vykurovanie v zimnom období = prevádzkových nákladoch. Nevýhodou by samozrejme bolo, že učitelia Základnej umeleckej školy by sa museli presúvať po jednotlivých základných školách a nemali by svoje vlastné triedy. Netvrdím, že všetky umelecké triedy by mali byť takto optimalizované z hľadiska priestorového, ale možno by stálo za pokus aspoň niekoľko tried ušetriť. Potom by v týchto priestoroch (možno) po určitých úpravách – napríklad v budove Základnej umeleckej školy pri Dubovom – mohla vzniknúť aj alokovaná trieda materskej škôlky, čím by sa zasa uspokojila potreba umiestnenia predškolských detí do materskej školy, s čím je v Piešťanoch tiež problém.

Autor: Jozef Drahovský

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972