Connect with us

Blogy

Môj odpočet práce pre Piešťany za roky 2010-2014

Published

on

Vážení spoluobčania, pred 4 rokmi ste mi vyjadrili podporu na to, aby som vás mohol zastupovať a presadzovať záujmy tohoto mesta. Bolo to náročné obdobie a priznám, že som očakával, že na konci tejto 4 ročnej cesty budeme niekde inde. Žiaľ, Piešťany stále pred sebou tlačia množstvo neriešených problémov. Medzi moje hlavné ciele patrilo aj zlepšenie komunikácie medzi zástupcami mesta a obyvateľmi Piešťan. Vždy som bol zástancom otvorenosti a pomenovávania vecí pravými menami, pretože občania musia vedieť, čo robí ich zástupca, za čo som bol niekoľkokrát verejne kritizovaný mojimi kolegami zo zastupiteľstva. Myslím si, že na konci verejnej služby by mal každý volený predstaviteľ “zložiť účty” voči tým, ktorí mu dali dôveru. Preto chronologicky uvádzam svoje aktivity za roky 2010 – 2014 počas pôsobenia v mestskom zastupiteľstve.

Čo sa mi podarilo?

Advertisement
Hello GPT
 • V rámci rokovania so SVP š.p., som zariadil predĺženie prevádzkovej doby kolokruhu Sĺňava (prechod cez hať Drahovce) o 2 mesiace (r. 2011)

 • Sponzorsky som zabezpečil zriadenie bezplatnej WiFi zóny v centre Piešťan (r. 2011)

 • Cez občianske združenie Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, kde som zároveň predsedom, sme darovali Piešťancom 100 stromov (r. 2011)

 • Inicioval som 2 rokovania s riaditeľom letiska a odborníkom v oblasti akustiky, ktorých výsledkom bolo otočenie pódií počas festivalov von z mesta. Táto podmienka je od roku 2012 každoročne zakotvená aj do nájomných zmlúv, čím sa aspoň čiastočne zmierni dopad na obyvateľov starých Piešťan počas letných festivalov konaných na letisku.

 • malikSPPProstredníctvom grantov sa nášmu združeniu podarilo získať 10 000 EUR na revitalizáciu Lida. Naši dobrovoľníci doteraz odpracovali v tejto lokalite stovky hodín (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2011 – 2014)

 • Zabezpečil som rekonštrukciu fasády na náraďovni v špeciálnej škole na Kláštorskej ulici (r. 2012)

 • Spoluorganizovali sme stretnutie Českých a Slovenských pouličných umelcov – streetart, podchod pri Kruhovke (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany r. 2012)

 • Na môj podnet bol inštalovaný merač rýchlosti na Žilinskej ceste, ako aj vymenené dopravné značenie na prechode pre chodcov na Vŕšku. Podarilo sa vylúčiť tranzitujúce cisterny zo Žilinskej cesty a presmerovať ich na diaľnicu (r. 2012)

 • V rámci súťaže operátora Orange, sme vďaka iniciatíve obyvateľov zabezpečili zeleň pre sídlisko N. Tesla v hodnote 1 000 EUR (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2012)

 • Naše združenie Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany bolo úspešné aj pri získaní grantu vo výške 2000 EUR na realizáciu projektu „Historická ulička“, ktorá už 3 sezóny skrášľuje niektorú časť mesta. Súčasťou projektu boli aj projekcie dobových fotografií na fasády historických budov v Piešťanoch (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2012 – 2014)

 • V polovici volebného obdobia som zorganizoval stretnutie poslancov 1. obvodu s občanmi (r. 2012)

 • Inicioval som revitalizáciu Lida kde, bolo zrekonštruované verejné osvetlenie v tejto lokalite (r. 2013)

 • Zabezpečil som implementáciu portálu www.odkazprestarostu.sk pre zlepšenie komunikácie kompetentných s občanmi ako aj aktívnejšie riešenie ich podnetov (Doteraz bolo cez tento portál náhlásených viac ako 325 podnetov, r. 2013)

 • V rámci enviromentálnej pracovnej skupiny, ktorej vznik som inicioval v spolupráci s pracovníkmi referátu Životného prostredia, sme vytvorili nové propagačné materiály a envirospoty, ktoré majú za cieľ motivovať ľudí k väčšej recyklácii odpadov (r. 2013)

 • Sponzorsky som zabezpečil spracovanie krajinno-urbanistickej štúdie na Vážsky ostrov Lido, podľa ktorej sa postupuje v rámci revitalizácie tohto priestoru (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2013)

 • Zabezpečil som osadenie pamätnej tabule pri príležitosti 17. novembra 1989 na Námestí Slobody (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2013)

 • Inštalovali sme „Klavír pre všetkých“ v centre mesta, čím centrum dostalo jedinečnú atmosféru (Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, r. 2014)

 • Presadil som spracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre plavecké centrum (poslanci napriek konštatovaniu štúdie na neúnosnú ekonomickú záťaž, schválili pokračovanie v pôvodnom projekte, r. 2014)

 • Vyzval som vedenie mesta, aby začala rokovanie so spoločnosťou RegioJet v súvislosti so zriadením zástavky v Piešťanoch (rokovania stále prebiehajú, r. 2014)

 • V rámci občianskeho združenia sme zorganizovali množstvo aktivít a podujatí (Brigáda na detskom ihrisku Inčučuna, Piešťanský snehuliak, Súťaž o najkrajší bicykel, upratovanie Piešťanskej železničnej stanice…)

 • Zorganizovali sme viacero diskusií s odbornou verejnosťou a občanmi na témy, ktoré dlhodobo trápia mesto Piešťany (Diskusie o Rozvoji cyklodopravy, Potrebe recyklácie odpadov, Optimalizácii MHD, Podpore a rozvoji cestovného ruchu, Historických pamiatkach v Piešťanoch, Revitalizácii Vážskeho ostrova Lido, Stretnutie aktivistov… r. 2010 – 2014)

Okrem týchto aktivít som sa v rámci každého zastupiteľstva vždy aktívne zapájal do rozpráv o dôležitých témach, či dával pozmeňovacie návrhy a upozorňoval na problémy Piešťan.

Čo sa mi nepodarilo?

Advertisement
Hello GPT
 • Presadiť zníženie odmien členov dozornej rady Bytového podniku

 • Vyriešiť problém vytvorenia lepších podmienok pre plavecké športy v Piešťanoch

 • Presadiť efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi

Piešťany akútne potrebujú zmenu, veľmi aktívny a zodpovedný prístup k riešeniu problémov ako sú zamestnanosť, podpora miestneho hospodárstva, ktoré majú za následok odchod mladých ľudí a tým nižší príjem z podielových daní, ako aj prestárnutie obyvateľstva. Pre jednotlivca je takmer nereálne presadiť v rámci zastupiteľstva akúkoľvek zásadnejšiu zmenu, ktorá by mohla pre toto mesto priniesť úžitok. Aj z toho dôvodu sme spojili aktívnych občanov tohto mesta, do iniciatívy Spoločne pre Piešťany. Prosím Piešťancov, aby nevolili menšie zlo, pretože aj to je zlo. Aby neverili sľubom tých, ktorí mali možnosť dosiahnuť určitú zmenu a aby sa rozhodovali srdcom a zdravým úsudkom. Volebné víťazstvo nemôže vychádzať z počtu bilboardov alebo zvýšenej predvolebnej aktivity. Novému vedeniu mesta prajem veľa odvahy, aby sa im podarilo v čo najväčšej miere vyriešiť spomenuté oblasti a naše mesto tak chytilo druhý dych.

Jozef Malík

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články