Krátko zo zasadania v Trnave

12. júna 2014 Off Od

Krátko preto, lebo som mal pocit, že sme neriešili nejaké zložité otázky a celé rokovanie bolo vedené štýlom urýchlenia, keďže v poobedných hodinách mali p. Mikuš, ako aj niekoľko ďalších zúčastnených na rokovaní, povinnosti z dôvodu tragickej nehody z minulého týždňa, ktorej obete sme si aj v úvode uctili minútou ticha. Preto aj čas zasadnutia bol presunutý na dopoludnie.

[singlepic id=52041 w=220 h=160 float=left]Jeden z dôležitých bodov, týkajúci sa riešenie problematického stavu nemocníc, bol hneď v úvode na základe listu od externej poradenskej firmy stiahnutý p. Mikušom z rokovania. Zástupcovia všetkých poslaneckých klubov boli pozvaní na samostatné rokovanie o tejto otázke v priebehu júna. Po týchto rozhovoroch bude pravdepodobne 2. júla mimoriadne zasadnutie k doriešeniu tohto problému.

Po doplnení niekoľkých drobných bodov, ktoré sa objavili len v ostatných dňoch, sa odhlasoval program a začali sme schvaľovať a prejednávať jednotlivé body programu. Kontrola plnení uznesení, záverečný účet aj s komentárom hlavnej kontrolórky, návrh harmonogramu jesenných zasadnutí. odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (hlavne v piešťanských školách).

Nasledoval návrh podmienok 18. kola obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku. Tu sa v ponuke nachádzajú aj celkom zaujímavé pozemky v Piešťanoch: ihrisko pri bývalom SOU vodohospodárskom, objekt EMITOR, hláska pri výjazde na Drahovce, zopár pozemkov pri hotelovej škole a na SOŠ Mojmírovej a novozaradený pozemok odčlenený na zahradníckej škole pri zimnom štadióne.

Nasledovalo pár bodov s majetkovými a pozemkovými úpravami, ktoré prešli bez problémov.

REKLAMA

heaven rest

S pripomienkami od MOSTu sa stretli nasledujúce body, týkajúce sa rozdelenia dotácií. Poslanci Gál a Nagy mali pocit, že väčšina dotácií (pravdepodobne v regiónoch Galanta a Dunajská Streda) sa rozdeľovalo po známosti a na základe straníckej príslušnosti. Avšak keďže nevedeli vec konkretizovať, a teda bol to z môjho pohľadu znova len politický marketing, žiadna zmena sa nekonal a dotácie sa rozdelili podľa návrhov komisií.

Potvrdili sme návrh zástupcov do agentúr a klastrov s drobnou zmenou a „potrestali“ sme aj poslancov, čo si načas nepodali majetkové priznania. V informačnom bloku toho bolo dosť. Mňa osobne zaujali len financie poskytované školám a dokument s plánovanými investíciami a predkladanými projektami (z Piešťan to boli len školy). Poslanci MOSTu mali zasa pripomienky k návrhu okružnej križovatky v Gabčíkove. Žiadali, aby sa nerobila analýzy riešenia s prenosnými obrubníkmi ale len s pevnými. Ich návrh však neprešiel, čo je z môjho pohľadu logické, keďže je rozumné spraviť analýzu na obe možnosti.

Záverom v diskusii v bode Rôzne sa opäť riešila Gabčíkovská križovatka ako aj kompa do Maďarska, riešenie materiálov v komisiách a p. Ersék z MOSTu chcel vedieť, ako a kedy má on ako predseda komisie pre životné prostredie zvolať komisiu, keďže doposiaľ nerokovala. Riešili sa aj investície do ciest a mostov, ale skôr všeobecne, financie a výber úsekov. Problematika nášho Krajinského mostu tu nebola spomenutá. Keďže interpeláciu na záver nikto nemal, bolo zasadnutie krátko popoludní ukončené.

Foto: infonet.tv a archív TTSK

Záznam na: http://www.infonet.tv/TRNAVA-VuC.html?aid=3910

Autor: Jozef Drahovský